Mezinárodní setkání Modliteb 24-7 ve Vídni

Letošní setkání mezinárodní rodiny Modliteb 24-7 se konalo ve Vídni ve dnech 4.-8.10.2018.

Měli jsme tu výsadu, že jsme se jej také mohli zúčastnit. Letošním tématem bylo "Overflow", mluvili jsme tedy o plnosti a přetékání. Klíčový verš byl:

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila (pozn. ang. overlow - abyste přetékali nadějí...) vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15, 13

Sami organizátoři často mluví o tom, že se nejedná o konferenci, ale setkání rodiny. A opravdu je to cítit, a to i přesto, že se sejde několik set lidí, kteří se většinou ani neznají. Tento rok bylo setkání navíc propojeno s katolickým hnutím mladých lidí Loretto, kteří nás přizvali k jejich setkání. Měli jsme možnost prožít na vlastní kůži jejich pohostinnost, jednu z klíčových hodnot Modliteb 24-7. Část programů probíhala v biskupském paláci v samotném srdci Vídně, což bylo završeno slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Štěpána. Během celého setkání jsme byli syceni Božím slovem během bohoslužeb a seminářů, společně jsme uctívali Pána Boha a také jsme se vzájemně poznávali.

Tak jako každý rok, i letos jsme se velmi těšili na pověstnou dražbu. Letos se dražily kuchyňské zástěry. Je to velice silný zážitek, kdy celým sálem přetéká štědrost a radost zároveň. Cílem není samotná vydražená věc, ale možnost investovat do Božího království. Vydražené peníze totiž putují na podporu misijních projektů nebo službu konkrétních lidí. Je opravdu vzácné vidět touhu dávat a radost, s jakou lidé chtějí podpořit Boží dílo.

 

Níže si můžete přečíst postřehy některých účastníků naší české výpravy:

Ivana

Vídeňské setkání Boží rodiny 24-7 bylo jako vstoupit na půdu Krále králů, Krále Pokoje, Krále milosti a uzdravení,  Krále přátelství, hojnosti a krásy.
Bylo to jako napít se  čerstvé vody ze studny moudrosti a poznání našeho Boha Otce, ochutnat jaký je. Podívat se mu do očí, prozatím skrz  krásné tváře našich bratrů a sester z celého světa. Jedinečné setkání  jedinečného a tajemného Těla Kristova, které je zde na zemi vidět.

 

Daniel

Mezinárodní setkání je pro mě vždy více než jen konferencí. Každý rok se zde totiž setká velká rodina, kterou Modlitby 24-7 spojují, a proto je velmi jednoduché ocitnout se v rozhovoru s někým z druhého konce světa a slyšet jeho příběh. Odjíždím povzbuzený věcmi, které Pán Bůh napříč všemi zeměmi dělá a s novou vírou, že tohle všechno je možné i u nás, v České republice.

 

Jirka

Na letošním setkání Modliteb 24-7 ve Vídni byl pro mě největším přínosem seminář s názvem "Čelit nejtěžším otázkám s jistotou". Při rozhovorech s nevěřícími lidmi jsme mnohdy vystaveni nesnadným otázkám ohledně křesťanství a Boha samotného. Cítíme se být povinni poskytnout správnou odpověď a obhájit naši víru. Často chceme vyhrát argumentaci, aniž bychom si všimli, že ztrácíme vztah s člověkem, který je ukryt za hromadou otázek. Christian Hofreiter nás povzbuzoval, abychom se nebáli přiznat, že ani my křesťané nemáme patent na rozum a neznáme odpovědi na všechno. Ani Ježíš nás nepovolává k tomu, abychom uměli odpovídat na všechny otázky, ale klade nám na srdce, abychom milovali lidi, tazatele záludných otázek nevyjímaje. Takový člověk by měl po rozhovoru s námi odcházet s vědomím, že je milován a respektován i přesto, že má rozdílné názory a ne všechny jeho otázky byly zodpovězeny.