Jak se modlit za oběti novodobého otroctví

Jaká je situace žen v České republice, které jsou oběťmi obchodu s lidmi? Jak se za ně můžeme modlit?

Situace nelegálního obchodu s lidmi v České republice je závislá na tom, jaké národnosti jsou ženy, které jsou zaměstnané v nevěstincích. Ve své práci se pravidelně setkáváme s ženami z Nigérie, Rumunska, Polska, Slovenska a Česka. Příležitostně narazíme na ženu z Jižní Afriky, Ruska nebo Kazachstánu. Nejobtížnějším situacím obvykle čelí ženy z Nigérie. Zpravidla jsou rekrutovány z vesnic v nigerijské provincii Edo a očekává se od nich, že překupníkům vrátí přemrštěně vysoké půjčky (aktuálně se pohybují kolem 50 000 euro). Ženy jsou v rámci celého procesu donuceny před odjezdem do Evropy před nigerijským knězem Juju odpřisáhnout, že půjčené peníze vrátí, jinak je stihne kletba (smrt, šílenství atd.). Součástí toho, co tyto ženy drží v evropském otroctví, jsou psychologické a duchovní okovy, jež se s touto přísahou pojí.  I jejich rodinám v Nigérii je vyhrožováno, což umocňuje strach těchto žen a ještě silněji je připoutává k prostituci v České republice a jiných evropských zemích. Ženy z Rumunska se potýkají s úplně jinou, nicméně stejně traumatizující situací. Většinou je naverbují tzv. „Loverboys“ – muži, kteří předstírají, že se do nich zamilovali a že se s nimi chtějí oženit, aby je mohli odvézt a pak si jako jejich pasáci přivlastňovat peníze, které si ženy sexem vydělají. Spousta českých žen má obrovské dluhy v důsledku neúspěšného podnikání nebo po rozvodu. Některé jenom potřebují peníze na splácení hypotéky. Situace se u různých žen diametrálně liší. Jedno je jisté: nelze generalizovat.

Kvůli tajnůstkářské povaze obchodu s bílým masem je velmi obtížné získat přesné statistické údaje. Jednou z organizací, která nabízí kvalitní statistický průzkum, je globalslaveryindex.org. Podle jejího „Očekávaného vývoje novodobého otroctví“ zaujímá Česká republika 108. místo ze 167 zkoumaných států s přibližně 31 000 oběťmi na zhruba 10 604 000 obyvatel. Slovenská republika je na 105. místě s asi 16 000 oběťmi na cca 5 439 000 obyvatel.

Nejvýznamnější necírkevní organizace, která těmto ženám pomáhá, je La Strada. Hlavní křesťanskou organizací je Operation Mobilization (OM). Tyto dvě organizace občas navzájem spolupracují, neboť mají stejný cíl – poskytnout ženám, které byly donuceny k prostituci, služby a pomoc, jež jim umožní samostatně se rozhodovat a vymanit se z tohoto vykořisťování.

Modlitební předměty:

  • Postavit se v modlitbě proti duchovní temnotě, která stojí za sexuálním průmyslem – jedná se především o duchovní boj.

  • Přimlouvat se u Boha za to, aby vlády dělaly moudrá rozhodnutí v záležitostech týkajících se prostituce, kuplířství a obchodu s lidmi.

  • Modlit se za moudrou a etickou implementaci zákonů, které se týkají prostituce, kuplířství a obchodu s lidmi.

  • Přimlouvat se za změny na vládní úrovni, které ztíží vykořisťování žen v České republice.

  • Modlit se za ty, kdo vstoupí do této bitvy (v církvi i mimo církev), aby jim byla poskytována pomoc, aby byli dobře vybaveni a opatřováni vším potřebným, aby byli posilováni i finančně podporováni, a tak aby mohla jejich práce pokračovat.

tým OM