Jak se modlit?

„Pane, nauč nás modlit se" prosili učedníci Ježíše. Stejně jako učedníci, i my se potřebujeme modlitbě učit.

Pro většinu z nás je modlitba běžnou součástí našeho života. Mnoho lidí by si ale možná o sobě nepomyslelo, že jsou modlitební šampioni. Naopak spíše často s modlitbou bojujeme. Někde v hloubi duše víme, že bychom modlitbu měli zařadit do svého života, ale nevíme jak. Někdy nám schází motivace, někdy jsme zklamaní, že nám Bůh na naše modlitby neodpověděl. Někdo touží naučit se Bohu naslouchat. Někomu se možná modlitební život scvrknul na seznam našich přání, která Bohu vyjmenuje a tím považujeme tuto naši křesťanskou aktivitu za splněnou. Toužíte osvěžit váš modlitební život, ale nevíte, jak na to?

Jsme nadšení, že můžeme představit modlitební kurz „Jak se modlit", který připravily mezinárodní Modlitby 24-7 v čele s Petem Greigem a který je nyní dostupný i v češtině. Kurz Jak se modlit se skládá z osmi vyučování, která pokrývají širokou škálu témat, od úvodní otázky „Proč se modlit?", přes „Uctívání", „Naslouchání“ nebo „Kontemplaci". Nevyhýbá se ani ožehavým tématům jako „Nevyslyšené modlitby" nebo „Duchovní boj". V češtině navíc také vyšla kniha „Jak se modlit: Jednoduchý průvodce pro obyčejné lidi" od Peta Greiga, která se tematicky prolíná s modlitebním kurzem a přináší další inspiraci a povzbuzení do modliteb.

Každá lekce obsahuje video s vyučováním a materiály pro diskuzi ve skupinkách. Navíc je pro vás připravena spousta dalších materiálů, díky kterým můžete dál objevovat nové kreativní způsoby modlitby nebo naopak vyzkoušet modlitby, které začali používat křesťané již v dávných dobách, jako jsou např. modlitba Lectio Divinanebo Examen. Videa a další doprovodné materiály k jednotlivým lekcím najdete na stránkách www.jaksemodlit.cz a jsou k dispozici zdarma. Materiály můžete kdykoliv využít pro vaši potřebu nebo pro uspořádání kurzu ve vaší skupince nebo společenství.

Naší touhou je, aby tento kurz přinesl novou inspiraci a vášeň pro Ježíše do našich všedních dnů. Abychom objevovali krásu toho, že smíme přicházet za svým Bohem a trávit s ním čas. Cílem není modlitba jako taková, ale prohloubení našeho vztahu s Pánem Bohem.

Tým Modliteb 24-7