Alianční týden modliteb 2021

Zveme vás k Aliančnímu týdnu modliteb, který se bude konat v týdnu od 10.1. do 17.1.2021.

Epidemie koronaviru ukázala, jak důležitá je pro nás fyzická a osobní blízkost a společenství. Prožíváme odloučení od přátel i únavu z online světa. Roušky zakryly naši tvář a ztížily vnímání jeden druhého. Církve se pomalu vrací k normálním setkáním tváří v tvář a modlíme se za to, aby se kostely a modlitebny opět plně otevřely a epidemie skončila. Potřebujeme se vidět tváří v tvář. Nikdy nebylo tak zjevné, jak je pro nás důležitá komunita, bez níž chřadneme a ztrácíme radost a motivaci.

Epidemie je v jistém smyslu velkým exilem, kdy jsme přišli o mnohé jistoty. Církev prošla v dějinách mnoha epidemiemi, ale nikdy se nepřestala fyzicky scházet. Je to doba velkého tázání po podstatě církve a jejích aktivit, po závislosti naší zbožnosti na bohoslužebném servisu, po duchovním stavu rodin, po schopnosti církve sloužit novým způsobem a mimo své budovy. Mnohé věci, které by byly dříve nemyslitelné se ve sborech změnily během několika týdnů. Církev se naučila mnohem lépe komunikovat v online světě. A nyní nás čeká doba, kdy možná budeme muset být připraveni na pomoc lidem, na které krize a epidemie dopadla nejhůře.

Letošní Alianční týden modliteb nese název Tváří v tvář. Právě pojem tváře je přitom jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu. ATM 2021 proto bude inspirován texty, kde Boží tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli. Zároveň budou modlitební témata reflektovat i zkušenosti a výzvy spojené s covid-19 a potřebami, které epidemie vyvolala.

​​​​​​​Jiří Unger, tajemník ČEA

materiály ke stažení:
modlitební průvodce (verze pro tisk)
modlitební průvodce (pro zaslání emailem)