Video - slovo z evropského setkání 24-7

Na podzim 2014 se uskutečnilo evropské setkání hnutí Modliteb 24-7 v Madridu. Přinášíme Vám video záznam hlavního slova z úvodního večera.

Jednou za dva roky se uskutečňuje evropské setkání Modliteb 24-7, pokaždé v jiném evropském městě. Na podzim 2014 se konference uskutečnila v Madridu. Jedním z hlavních hostů a řečníků byl Alan Scott.

Alan je vedoucím sboru Causeway Coast Vineyard v Severním Irsku. O tomto sboru se říká, že překračuje své hranice. V osledních měsících v jejich městě viděli přes 2.200 lidí odevzdat svůj život Kristu. Pro jejich společenství je běžné zažívat Boží nadpřirozené jednání, ale jak Alan vysvětluje, je naprosto běžné, že nic zvláštního nezažívají.

Alan ve svém vyučování sdílí množství povzbudivých příběhů a mluví o Boží milosti, pokání a přinášení Boží přítomnosti do svého okolí.