Revoluční modlitby

Můžou naše modlitby změnit národy? Pomohla modlitba opravdu strhnout berlínskou zeď? Pete Greig se zamýšlí nad silou modlitby.

Již to je více než 25 let, kdy sledoval celý svět s úžasem, jak se zřítila stěna, která více než čtvrt století oddělovala Východ od Západu. Jednou z pozoruhodných příčin, které způsobily tuto závratnou změnu, byla každotýdenní modlitební setkání!

Pokud někdy pochybujete, zda může modlitba opravdu změnit svět, čtěte dál…

Markus Laegel, který vyrůstal v době komunismu v hornické vesnici, ležící nedaleko východoněmeckého města Lipska, tato modlitební setkání zažil. Byla rozhodujícím momentem, kdy si uvědomil sílu modlitby (dnes je jedním z vedoucích modliteb 24-7 v Německu).

Jeho otec pracoval podobně jako většina mužů v povrchovém dole, kde byla jeho minimální mzda doplňována denní láhví vodky. Po práci nebylo kromě pití téměř co dělat. Celá generace otcových přátel byla závislá na alkoholu a jejich rodiny bojovaly o přežití. Život v jednom z nejvíce represivních režimů na světě přinášel zoufalství.

Svíčky a modlitby

Když bylo Markusovi 13 let, začala se šířit zpráva o každotýdenních modlitebních setkáních v kostele svatého Mikuláše v Lipsku. Říkalo se, že lidé volali odvážně k Bohu za ukončení útlaku komunismu. Toto jednoduché modlitební setkání začalo o několik let dříve pondělními večery. Nejdříve se do nich zapojila jen hrstka věrných křesťanů, ale později se rozšířilo. Přesně měsíc před pádem zdi se více než 70.000 lidí shromáždilo kolem kostela, aby se přimlouvali za mír. Vláda byla zděšená a hrozila zavřením kostela. Lékaři byli natolik znepokojeni, že v něm zprovoznili nouzovou kliniku, protože očekávali, že modlitební setkání bude zasypáno kulkami…

Úryvek z knihy Krvavý měsíc na obzoru

Změna režimu

Švýcarský teolog Karl Barth, pravděpodobně nejvýznamnější teolog 20. století v oblasti modlitby, řekl: „Ruce sepnuté k modlitbě, to je počátek povstání.“ Dvacet let po modlitbou ovlivněném povstání, které způsobilo pád komunismu ve východní Evropě, zjišťujeme, že žijeme pod rafinovaným útlakem neregulovaného kapitalismu a sekulárního humanismu. Možná nastal čas znovu objevit ducha modlitebních shromáždění v Lipsku.

Eugene Peterson jde v knížce „Kontemplativní pastor“ tak daleko, že popisuje modlitbu jako „revoluční činnost, která zahrnuje více či méně otevřený akt vzdoru proti jakémukoli nároku ze strany současného režimu“.

Modlit se, aby Boží království přišlo na zem, znamená otevřít dveře pro povstání, změnu režimu či revoluci. Takto se modlit je revoluční. Bohužel jsme omezili „přijď království tvé“ na náboženskou chytlavou frázi pro pár lidí opouštějících naše církve a několik lidí bez domova, kterým dáváme tuňákové sendviče v pátek večer. V kontrastu k tomuto bývalý nizozemský premiér Abraham Kuyper jasně pochopil revoluční důsledky křesťanské věrnosti (a já si téměř představuji jeho ruku chvějící se hrůzou a vzrušením, když psal tato slova):

Citát

Modlitby 24-7 existují, aby pozvaly Krista do každého „čtverečního centimetru naší lidské existence“. To znamená, že vždy, když vidíme tyranii nepřátelské okupace působící v našich životech, snažíme se modlit, aby Boží království přišlo na její místo. Všude tam, kde vidíme útlak mezi chudými, v našich vzdělávacích systémech, ve vládě, nebo dokonce v církvi, využíváme své svobodné vůle říci v odporu: „Ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“

Když se modlíme tímto způsobem, vybavují se mi naléhavé zakódované zprávy spojeneckým bojovníkům odporu daleko za nepřátelskými liniemi v druhé světové válce. Ve tmě a zoufalství mohou naše modlitby rozsvítit přistávací pásy pro invazní síly nebes. A když se sejdeme, abychom to dělali v dostatečném počtu, můžeme přejít se svými modlitbami za osvobození z omezené partyzánské války k veřejnému odporu armády plné tanků a děl.

24-7 a budoucnost

Po 15 letech nepřetržitých modliteb, které zasáhly více než sto národů a ovlivnily tisíce jednotlivců, jsem nevýslovně vděčný Bohu za hnutí 24-7. Když se teď díváme dopředu na další desetiletí nepřetržitých modliteb, je mojí touhou přesunout se z osobních proměn k proměnám celých národů a osvobození celých komunit skrze moc společných modliteb ve jménu Ježíše Krista, našeho přicházejícího Pána.

Citát

Pete Greig je zakladatelem hnutí 24-7. Vede církev Emmaus Rd v Guildfordu v Anglii a slouží jako ředitel modliteb pro Alpha International. Pete je autorem knih „Krvavý měsíc na obzoru“ a „God on Mute“. Pravidelně píše na tweetu @petegreig.