Naučme se naslouchat

Je až příliš jednoduché strávit veškerý náš modlitební čas tím, že nepřestaneme na Boha mluvit. Zkusme ale dát Bohu prostor, aby odpověděl a aby během naší modlitby promlouval on sám.

 

ČTYŘI TIPY JAK NASLOUCHAT BOHU:

1. Udělejme si prostor

Naslouchání je proces, kterému můžeme vyjít vstříc, když odstraníme různé zdroje rozptýlení. Vyberme si pokojné místo a vyhraďme si určitý čas, abychom se mohli plně zaměřit na Boha.

2. Pročistěte mysl

Pro mnoho lidí je obtížné utišit mysl v tichém prostředí. Můžete se například přistihnout u toho, že myslíte na věci, které je potřeba udělat. V tomto případě si je krátce sepište a odložte stranou. Věnovat se jim můžete později.

Pokud nás tyto myšlenky pravidelně rozptylují, zkusme za účelem soustředit svou mysl rozjímat nad biblickým veršem "Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh" (Žalm 46:11)

3. Nenechme se přemoci starostmi

Nesnažme se udusat myšlenky týkající se konkrétních situací nebo starostí, za které se chceme modlit. Vezměme každou jednotlivě a odevzdejme ji Bohu ještě před tím, než se ji budeme snažit potlačit. Nedovolme však, aby ustaranost sebrala veškerou naši energii.

4. Naučme se rozpoznávat Boží hlas

Bůh může promlouvat různými způsoby. Může si použít i naše myšlenky, pocity, Bibli, naše prožitky i naše prostředí, aby zaujal naši pozornost.

Pokud vám budou během modlitby přicházet na mysl neobvyklé nebo nahodilé obrazy či myšlenky, věnujte jim pozornost a ptejte se, zda jsou od Boha či nikoliv.

 

PĚT ZPŮSOBŮ JAK ZJISTIT, JESTLI PROMLOUVÁ BŮH:

1. Bůh nebude protiřečit slovům Písma.

2. Poprosme Ducha Svatého o dar rozlišování.

3. Poprosme o radu blízkého člověka nebo duchovního vůdce, který miluje Ježíše – co si o tom myslí.

4. Vnímejme vlastní svědomí – máme pocit pokoje nebo rozrušení?

5. Poprosme Pána o potvrzení – aby řekl tu stejnou věc jiným způsobem.

Když budete u konce vaší modlitby, vše si zapište. I ty pohnutky mysli, které se zdají neobvyklé nebo nepodstatné. Pokud promlouval Bůh, na vaši konverzaci v budoucnu dále naváže. Může se ale také ukázat, že některé podněty byly pouze naše lidské myšlenky. I toto je součást procesu učení se a je to v pořádku.

Převzato z www.24-7prayer.com