Modlitební řetězec v Havířově a v Praze 6

V listopadu probíhaly modlitební řetězce v Havířově a v Praze 6. Přečtěte si pár postřehů z jejich průběhu:

Modlitební víkend v CB Havířov

Než začne předvánoční frmol, chtěli jsme se jako společenství ztišit a sjednotit na modlitbách. Rovnou jsme si ale řekli, že tentokrát zkusíme přesměrovat naši modlitební aktivitu z vyjmenování modlitebních objednávek, proseb a přímluv na prosté uvědomování si Boží blízkosti. Pokud je třeba něco dělat, ať to spíš přijde od Pána církve, než z naší aktivity. Rámcem, podle kterého jsme ztvárnili modlitební místnost, byl Shalom – Boží pokoj. Velkou pomocí nám byly čtyři velké bannery, které jsme si mohli půjčit z KAMu.

Ohlas modlitebníků byl podobný, jako v předchozích modlitebních akcích – hodina je rozhodně málo, příště si dám minimálně dvě. Opět se do modliteb přidalo pár nových členů našeho sboru, pro které to byla první zkušenost a mnozí z nich v tom objevili nový rozměr svého duchovního zápasu.

 

Modlitební víkend CB Praha 6

Na konci listopadu jsme jako sbor pořádali modlitební víkend. Ke ztišení jsme měli upravenou místnost v podkroví sborového domu, kde bylo připravených několik možností, jak kreativně zhmotnit své díky a prosby. Prvního večera a noci se chopil Connector (místní skupina mládeže) a pak se po zbytek víkendu střídali převážně jednotlivci či menší skupinky. Ještě před vypuknutím předvánočního chaosu to byl skvělý čas k zastavení se, odpočinku, odevzdávání se a nadechnutí.

Celý víkend jsme společně uzavřeli večerem chval a modliteb. Během večera jsme měli možnost se modlit za různé sborové aktivity a potřeby, také jsme se přimlouvali za sebe navzájem. Stejně, jako když jsme modlitební víkend měli naposled, i teď zaznívaly hlasy, že jedna hodina v modlitební místnosti je málo. A i to nás povzbuzuje k tomu, že jistě brzy modlitební víkend zopakujeme.