Modlitební řetěz v Bratrské jednotě baptistů ve Vysokém Mýtě

Podzimní modlitební řetěz byl zase trochu jiný než obvykle. Podařilo se nám udělat větší propagaci v rámci sboru, i díky tematickému kázání.

Některé lidi jsme také pozvali do příjemně podzimně vyzdobené modlitební místnosti ještě před začátkem řetězu, aby měli motivaci místnost navštívit. Tentokrát modlitebníci zaplnili i brzké ranní hodiny, což se mnohdy nedaří.

Modlitební témata byla:

 • modlitby za sbor a jeho misijní aktivity
 • modlitby za Českou republiku
 • prosby a přímluvy za bližní
 • jaká je moje letošní úroda – zamyšlení nad našimi konkrétními činy, na kterých je vidět ovoce DS (kreativní košík s vystřiženým ovocem, na které jsme vpisovali, v jakých oblastech nám Bůh žehnal).
 • zamyšlení nad soužením - nad tím, v čem člověka soužení obohacuje a hledání, jestli to i my prožíváme stejně.
  "A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Řím 5,3-4" Možnost napsat dopis Bohu na připravený papír.
 • co nás tíží a nezvládáme - skleněná tabulka s možností napsat, vložit do Božích rukou, a poté smazat.

Bůh k nám mluvil například takto:

 • jednu sestru vedl Bůh k modlitbám za lidi, kteří napsali modlitební předměty, a za všechny, kteří se modlí a přimlouvají za ostatní

 • při modlitbách za bratra, který má velké problémy s očima řekl Bůh, že dotyčný vidí dál a hlouběji než jiní se zdravýma očima

 • při modlitbách za ženu propadlou alkoholu Bůh zjevil, abychom byli aktivní a více se k ní přiblížili, aby se mohla více dozvědět o Božím jednání

Atmosféra modlitební místnosti byla opravdu pěkná, plná Boží přítomnosti, ze které mnoho lidí hojně načerpalo. Zaznamenali jsme mnoho dobrých ohlasů i k její útulnosti a výzdobě a útulnosti, na níž se aktivně podílel náš modlitební tým. Na závěr řetězu jsme se ještě sešli ke společným chválám a modlitbám.

RP