Modlitby za umění

Umění promlouvá k lidem. Lze propojit umění s vírou? Jak se za tuto oblast modlit? Přinášíme několik konkrétních podnětů k modlitbám za umění.

Veškeré umění se děje prostřednictvím zřizované i nezřizované scény a umělců. Do zřizované scény patří instituce zřízené státem, městem nebo krajem, jsou financovány z veřejných peněz a měly by naplňovat a rozvíjet kulturní potřeby občanů České republiky. Nezřizovaná scéna je zcela nezávislá na státu, jsou to většinou neziskové organizace (či sdružení a spolky). Mají velkou svobodu jednat nezávisle, ale zároveň si musí sehnat a zařídit veškeré prostředky na své potřeby sami.

 

Náměty k modlitbám:

 • Umělci
  - studium na rozbujelých (bohémských) uměleckých školách; velké množství umělců a pedagogů se potýká s psychickými problémy
  - modlitby za moudrost pro vedení školy, jakou mají nastavit strategii k těmto problémům
  - udržení  kontinuity v tvorbě, možnosti pro umělecký rozvoj, najití osobité umělecké tvorby, výdrž
  - sílu obstát všechny zkoušky, upevnění v Bibli a čistotě
 • Výuka umělců na základních, středních a vysokých školách
  - ochrana talentovaných studentů před špatným vedením (směrováním) během studia
  - respektování identity studentů pedagogy
 • Navázání na přerušený vztah veřejnosti s uměním
  V opačném případě umění nemá odbyt.
 • Kvalitní výuka budoucích diváků
  - podpora a rozvoj výtvarné, hudební a dramatické výchovy na základních školách.
  - kvalitní výuka pedagogů, budoucích učitelů, kteří budou vychovávat mladé lidi k lepšímu pochopení a podpoře umění
 • Církev a umělci
  Úroveň kultury v církvi bývá často nižší, než jsou umělci zvyklí.

  - nalezení vhodné církve pro umělce, kteří hledají
  - pochopení umělců ze strany církve
  - práce s kvalitním uměním v církvi
 • Křesťané, kteří nejsou ve skrytu
  Hodně lidí (většinou v křesťanských kruzích) si stěžuje, že je umění depresivní a neukazuje žádná východiska. To je výzva pro věřící umělce, aby to dobré, co poznali, sdíleli dál a byli součástí všech forem umění.
 • Politika
  Stojí značnou měrou za rozvojem kultury. Politici rozhodují, kolik peněz půjde do kulturních institucí a grantů, které může využívat nezávislá scéna (peníze jsou palčivým tématem, kulturní provoz je finančně značně poddimenzovaný), kolik bude kulturních institucí, jaké umělecké akce budou podporovány nebo kdo se stane ředitelem zřizovaných institucí.

  - modlitby za moudrost
 • Žehnejte
  - postaveným v moci: prezidentovi, ministrovi kultury, ředitelům institucí
  - pracovníkům: Ministerstva kultury, Odboru kultury, kulturních institucí,  kurátorům, dramaturgům, umělců, učitelům …     všem v uměleckém světě.

Umění a víra? Jedna z příležitostí k setkávání věřících umělců je Umělecké sdružení Karavana, které  je platformou pro vzájemnou inspiraci, propojení a podporu umělců s křesťanskými hodnotami a vyznáním, další alternativou je Centrum teologie a umění.