Kreativní modlitební místnost

V modlitebních místnostech 24-7 si lidé po celém světě již mohli vyzkoušet nové způsoby modlitby a učili se, jak mluvit s Pánem Bohem.

Když přemýšlíte o tom, jak vyzdobíte modlitební místnost, pamatujte na kreativitu. Následující body vám v tom můžou pomoci.

Jaké je téma? Je nějaký biblický verš, vize nebo nápad, na které se chcete zaměřit během modlitebního řetězce? Přizpůsobte tomu modlitební aktivity a prostor.

Kdo se může zapojit do příprav? Povzbuďte kreativní a umělecky zaměřené lidi ve vaší komunitě, aby se zapojili a přinesli inspiraci a kreativní nápady pro vytvoření vaší modlitební místnosti.

Co pomůže lidem, aby se modlili? Kreativní neznamená přeplněný. Nemusíte naplnit místnost mnoha věcmi. Přemýšlejte o praktických aktivitách a modlitebních průvodcích a zaměřte se na ně. Nechte v místnosti prázdný papír, kam lidé budou moct psát, kreslit a kreativně se vyjádřit.

Kdo bude toto místo využívat? Pokud očekáváte, že přijdou rodiny s dětmi, připravte aktivity vhodné i pro děti. Pokud se zapojí studenti, připravte pro ně mapku místní univerzity apod. Přizpůsobte modlitební místnost svým potřebám.

Jak zapojit smysly? Přemýšleje o tom, co lidé uvidí, uslyší, ucítí, ochutnají a čeho se budou dotýkat. Jak můžete využít svoje smysly k tomu, aby vám pomohly zaměřit vaši modlitbu a pozornost na Boha?

Máme za to, že nejlepší modlitební aktivity jsou:

  • Jednoduché – mohou být popsány pár slovy a vysvětleny ve dvou větách
  • Relevantní – týkají se životů lidí a jejich zkušeností spíše než náboženských teorií
  • Interaktivní – vedou k nějakému praktickému činu i zamyšlení
  • Zahrnující – jsou vhodné pro všechny nezávisle na stavu jejich víry, kulturního původu, …
  • Osobní i společné – jsou vhodné pro jednotlivce i pro skupinky
  • Zakotvené – jsou zakotvené v životě a učení Ježíše Krista

Kreativní modlitební stanoviště

Modlitební stanoviště jsou jednoduché aktivity, které pomáhají lidem přiblížit se k Bohu interaktivním způsobem. Můžete vyzkoušet některou z následujících aktivit:

Rodinný strom – modlitba za lidi. Na velký papír nakreslete strom. Pokud máte dostatek prostoru, můžete použít skutečný stromek. Přizvěte lidi k tomu, aby psali na lepicí papírky nebo visačky jména členů rodiny nebo přátel, kteří potřebují modlitbu. Tyto papírky nalepte nebo zavěste během vaší modlitby na strom.

Zeď nářků – modlitební potřeby. Vytvořte prostor na velkém kusu papíru, aby sem lidé mohli psát nebo kreslit své modlitební potřeby. Ve vytváření tohoto stanoviště můžete být kreativní a využít místo papíru síť nebo třeba látku.

Odpadkový koš – papírky lítosti. Do místnosti postavte odpadkový koš, vedle kterého položíte papírky a propisky. Pozvěte lidi k tomu, aby se modlili slovy žalmu 139:

Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti mě veď! Žalm 139,23-24

Když lidé vyznají své hříchy, povzbuďte je k tomu, aby své hříchy napsali na papír a ten pak vhodili do odpadkového koše jako vyjádření toho, že své hříchy Bohu vyznali a přijímají Boží odpuštění.

Omytí – odpuštění. Do místnosti umístěte misku s vodou, mýdlo a propisku, která jde smýt vodou. Pozvěte lidi k tomu, aby si na ruce napsali jména lidí, kterým potřebují odpustit. Potom ať si umyjí ruce a poprosí Ježíše, aby jim pomohl s odpuštěním.

Přijď království tvé – modlitba za svět. Do místnosti umístěte mapu světa nebo glóbus. Povzbuďte lidi, aby se nad národy světa modlili: „Přijď království tvé, buď vůle tvá“. Vedle mapy také můžete položit noviny a povzbudit lidi k tomu, aby se modlili za země a města, o kterých budou číst v novinách.

Inspirováno dle www.24-7prayer.com/EncouragingCreativePrayer