Konference Modliteb 24-7 v Birminghamu

V letošním roce proběhla mezinárodní konference Modliteb 24-7 v Birminghamu v Anglii. Přečtěte si, jak ji vnímali účastníci české výpravy:

Dlouho jsem přemýšlela, jestli obětovat čas a nemalý peníz, abych se podruhé v životě zúčastnila mezinárodní konference modliteb 24-7, které se každoročně účastní modlitebníci z více než 30 států světa. Hostující zemí se tentokrát stala Anglie, od roku 1999 jakási kolébka tohoto modlitebního hnutí. Jako město setkání bylo vybráno  druhé největší město v Anglii, Birmingham. Již jsem byla jednou nohou v Anglii, když jsem zjistila, že letošní konference bude vůbec poprvé spojená s konferencí uctívání vedenou Timem Hughesem a obsazená dalšími exkluzivními hostujícími hudebníky jako jsou Jeremy Riddle a Amanda Cook z Bethel Church, Housefires, či Luke and Anna Hellebronth. Hezká třešinka na modlitebním dortu, což?

Hlavní téma “Upside down”
Před dvěma tisíci lety v Tesalonice rozhněvaný měšťan nařkl Pavla a Silase z toho, že obrátili město vzhůru nohama, protože jednali proti nařízení císaře. Tvrdili prý, že existuje jiný král, Ježíš (Skutky 17:6-7). Tento biblický oddíl inspiroval téma konference nazvané: “Upside down” (Vzhůru nohama). I cílem konference bylo přání, aby Ježíšovo království vymykající se soudobé kultuře, ještě jednou obrátilo svět naruby. Když v minulosti mohlo docházet k probuzením, může se to stát i nyní. Svět může být vzhůru nohama, ale my toužíme, aby se obrátil zpět k Ježíši mocí evangelia.

Krásné plýtvání
Čas strávený modlitbou a uctíváním se nám může jevit jako promarněný, ale je to, slovy jednoho z řečníků Johannese Hartla, “beautiful waste”, krásné plýtvání. Kdo potřebuje květinu či parfém? A přesto jsou to krásné dárky. Je to plýtvání podobně jako bylo v očích spolustolujících vylití vzácného parfému na tělo Ježíše (Jan 12:1-24). Můžeme mít umělé kytky bez vůně stejně jako náboženství bez Božího ducha, ale po tom netouží nikdo z nás. Proto plýtvejme chválou a modlitbou a šiřme Boží vůni, plýtvejme krásně.

Nečekané poslání
Jednou z nejsilnějších chvílí byla výzva, aby vystoupili ti, kteří cítí povolání vstoupit do služby kázání a vyučování. Neskutečné množství lidí mladších 30 let přišlo na podium a po modlitbě byli neseni a předávání nad hlavami lidí stojících v uličce. Sama jsem pomáhala “podpírat” budoucí služebníky slovem a musím říct: pěkně mne při tom bolely ruce. Takto byla konference povzbuzením i pro mne osobně vytrvat v povolání, které nečekaně jako žena cítím od Pána, kázat a vyučovat.

Ukončení
Bylo by možné psát o neskutečné řadě dalších věcí, mj. Řádu hořčičného semínka, neskutečně zajímavé, divoké i bohaté burze na podporu charitativních projektů.Toto je jen malé ochutnání z čtyřech velmi zajímavých a bohatých dní v Anglii. Věřím, že čtení bylo pro vás aspoň trochu krásným plýtváním stejně jako pro mne letošní konference modliteb 24-7. Doporučuji, jeďte také za rok s modlitbami 24-7.

Olga

 

Konference očima dalších účastníků:

Byla to nejvzdálenější křesťanská konference, na které jsem kdy byl. Konference, která věřím, že zapadá do mojí cesty víry. Jako jeden z kroků, kterým mne Pán uschopňuje do služby a proměňuje pro Jeho Království. Skrze konkrétní proroctví, skrze setkávání s dalšími Ježíšovými učedníky, skrze vyučování, … Mám radost, že se tam sešlo tolik lidí toužících po opravdovém vztahu s Pánem Bohem plným lásky. Jsem velmi rád za skupinku, se kterou jsme přijeli z České republiky i za všechny ostatní. Tak ať slova z Bible, co mi Pán na konferenci připomenul: „Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jakub 4, 8)

Daniel


Na celoevropském setkání Modliteb 24-7 jsem letos byla již po třetí. Prvním svědectvím pro mě vždy je už jen to, že na toto setkání vůbec můžeme jet, a to hlavně po finanční stránce.
Od setkání jsem měla více očekávání, konkrétně: úplně vymezený čas pouze pro Boha, očekávala jsem potvrzení ohledně mého dalšího fungování v Modlitbách 24-7 v Brně (do té doby jsem byla jedna z vedoucích), chtěla jsem poznat věřící lidi, kteří se zabývají výtvarným uměním nebo alespoň uměním, očekávala jsem odpočinek a utužení vztahů s naši českou partou.
A ano, všechna má očekávání se zázračně vyplňovala, dokonce ve větší míře než mi vůbec přišlo na mysl. Jsem vždy ráda za tuto příležitost, kdy můžu strávit několik dní v pěkném evropském městě se skupinou inspirativních věřících. Fascinuje mě, že se nejedná o anonymní konferenci, ale o setkávání boží rodiny. Je to čas, který primárně zaměřený na hledání boží vůle v našich osobních životech, našich zemích, Evropě, ale i ve světe. Opravdovost je hodnota, které mě na setkávání každým rokem přitahuje znovu a znovu. Jde o vzájemnou otevřenost, kdy sdílíme svoji víru, naději, vizi, svědectví, zkušenosti a zároveň přiznáváme své chyby a zklamání.

Šárka