Jak se nadchnout pro modlitbu v našem každodenním modlitebním životě

Přijde vám, že váš modlitební život bledne a potřeboval by oživit? Přinášíme zamyšlení o tom, jak okořenit váš modlitební život.

Je až nemožné představit si nekonečný potenciál toho, co všechno se může stát během jednoho týdne prosyceného rozhovory s Bohem.

Tento div je přesto tak snadno ztracen ve chvíli, kdy přichází na scénu náš každodenní život. Když přichází rutina, náš modlitební život bledne, získává odstíny šedé a ztrácíme nadšení, které bychom z modlitby měli mít.

Jak se tedy nadchnout pro každodenní spojení s Bohem v modlitbě?
Možná nejjednodušší odpovědí na otázku jak okořenit náš modlitební život, je vyzkoušet nové způsoby modlitby. Když jsem byl mladší, moje mládež čas od času pořádala místa "kreativní modlitby", která zahrnovala mnoho tvořivých přístupů k modlitbě.

Hlavní myšlenkou je překročit hranice naší představy o modlitbě spojené se zavřenýma očima a spojenýma rukama a zamyslet se, jak můžeme mluvit s Bohem více pohodlně, upřímně a efektivně.

Můžete začít přemýšlením o vašich silných stránkách; pokud jste hudebníci, zaposlouchejte se do hudby uctívání a nechte se prostoupit texty písní. Pokud jste vizuální typ člověka, nakreslete obraz toho, co chcete Bohu říci. Jste manuálně zruční? Malujte nebo vytvořte sochu z hlíny. Pokud jste silní ve slovech, napište dopis nebo báseň.

Pamatujte, že modlitba je nejen o mluvení k Bohu, stejně tak důležité je i naslouchání tomu, co chce Bůh říci nám. Vyhraďte si čas na naslouchání podobně jako na mluvení!

 


"Modlitba je univerzální nástroj a mocná zbraň.."


 

Pokud se necítíte příliš kreativní nebo nemáte čas čistit rozlité barvy z koberce v obýváku, přemýšlejte  o způsobu uspořádání vašich slovně vyjádřených modliteb - je něco, na co jste během dne narazili a za co jste se nemodlili?

Jsme vyzýváni k vytrvalosti v modlitbách. Neznamená to ale, že bychom se museli modlit jedním způsobem pokaždé když otevřeme ústa. Zkuste se modlit za celé situace, ne jen za specifické problémové oblasti. Vybídněte sami sebe k modlitbám na nových místech, v nových prostředích, situacích a s novými lidmi. Naslouchejte Božím odpovědím.

Zaznamenávání si svých modlitebních potřeb a potřeb svých přátel není žádnou novou myšlenkou, ale je to velice dobrý způsob jak slyšet Boha. Vezměte si zvýrazňovač, označujte si ve svém modlitebním deníku a uvidíte, jak Bůh odpovídá na vaše osobní modlitby.

Modlitba je univerzální nástroj a mocná zbraň a není předepsáno, jak bychom se měli s Bohem spojit. Možná nejlepším způsobem jak začít, je zkusit to s Modlitbou Páně (Matouš 6), která nám moudrým způsobem ukazuje, jak uspořádat naši modlitbu.

"Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!"

Chvalte Boha za to, kým je.


"Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi."

Proste, aby  Boží přítomnost sestoupila na Zem.

"Dej nám i dnes náš denní chléb"

Proste za věci, které potřebujete vy i ostatní lidé.

"a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům."

Modlete se za odpuštění.

"A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého."

Modlete se za Boží ochranu.

Krása toho všeho je v tom, že nezáleží na tom, jak se s Bohem spojíme v modlitbě, ale že se Bůh raduje z toho, že s ním trávíme čas. Naslouchá nám a také s námi sdílí Své srdce.

John Scott, převzato ze https://www.24-7prayer.com/blog/

 

Jak se nadchnout pro modlitbu v našem každodenním modlitebním životě

Je až nemožné představit si nekonečný potenciál toho, co všechno se může stát během jednoho týdne prosyceného rozhovory s Bohem.

Tento div je přesto tak snadno ztracen ve chvíli, kdy přichází na scénu náš každodenní život. Když přichází rutina, náš modlitební život bledne, získává odstíny šedé a ztrácíme nadšení, které bychom z modlitby měli mít.

Jak se tedy nadchnout pro každodenní spojení s Bohem v modlitbě?

Možná nejjednodušší odpovědí jak okořenit náš modlitební život, je vyzkoušet nové způsoby modlitby. Když jsem byl mladší, moje mládež čas od času pořádala místa "kreativní modlitby", která zahrnovala mnoho tvořivých přístupů k modlitbě.

Hlavní myšlenkou je překročit hranice naší představy o modlitbě spojené se zavřenýma očima a spojenýma rukama a zamyslet se, jak můžeme mluvit s Bohem více pohodlně, upřímně a efektivně.

Můžete začít přemýšlením o vašich silných stránkách; pokud jste hudebníci, zaposlouchejte se do hudby uctívání a nechte se prostoupit texty písní. Pokud jste vizuální typ člověka, nakreslete obraz toho, co chcete Bohu říci. Jste manuálně zruční? Malujte nebo vytvořte sochu z hlíny. Pokud jste silní ve slovech, napište dopis nebo báseň.

Pamatujte, že modlitba je o nejen o mluvení k Bohu, stejně tak důležité je i naslouchání tomu, co chce Bůh říci nám. Vyhraďte si čas na naslouchání podobně jako na mluvení!

"Modlitba je univerzální nástroj a mocná zbraň.."

 

Pokud se necítíte příliš kreativní nebo nemáte čas čistit rozlité barvy z koberce v obýváku, přemýšlejte  o způsobu uspořádání vašich slovně vyjádřených modliteb - je něco, na co jste během dne narazili a za co jste se nemodlili?

Jsme vyzýváni k vytrvalosti v modlitbách. Neznamená to ale, že bychom se museli modlit jedním způsobem pokaždé když otevřeme ústa. Zkuste se modlit za celé situace, ne jen za specifické problémové oblasti. Vybídněte sami sebe k modlitbám na nových místech, v nových prostředích, situacích a s novými lidmi. Naslouchejte Božím odpovědím.

Zaznamenávání si svých modlitebních potřeb a potřeb svých přátel žádnou není novou myšlenkou, ale je to velice dobrý způsob jak slyšet Boha. Vezměte si zvýrazňovač, označujte si ve svém modlitebním deníku a uvidíte, jak Bůh odpovídá na vaše osobní modlitby.

Modlitba je univerzální nástroj a mocná zbraň a není předepsáno, jak bychom se měli s Bohem spojit. Možná nejlepším způsobem jak začít, je zkusit to s Modlitbou Páně (Matouš 6), která nám moudrým způsobem ukazuje, jak uspořádat naši modlitbu.

"Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!"

Chvalte Boha za to, kým je.


"Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi."

Proste, aby  Boží přítomnost sestoupila na Zem.

"Dej nám i dnes náš denní chléb"

Proste za věci, které potřebujete vy i ostatní lidé.

"a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům."

Modlete se za odpuštění.

"A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého."

Modlete se za Boží ochranu.

Krása toho všeho je v tom, že nezáleží na tom, jak se s Bohem spojíme v modlitbě, ale že se Bůh raduje z toho, že s ním trávíme čas. Naslouchá nám a také s námi sdílí Své srdce.

John Scott, převzato ze https://www.24-7prayer.com/blog/

Jak se nadchnout pro modlitbu v našem každodenním modlitebním životě

Je až nemožné představit si nekonečný potenciál toho, co všechno se může stát během jednoho týdne prosyceného rozhovory s Bohem.

Tento div je přesto tak snadno ztracen ve chvíli, kdy přichází na scénu náš každodenní život. Když přichází rutina, náš modlitební život bledne, získává odstíny šedé a ztrácíme nadšení, které bychom z modlitby měli mít.

Jak se tedy nadchnout pro každodenní spojení s Bohem v modlitbě?

Možná nejjednodušší odpovědí jak okořenit náš modlitební život, je vyzkoušet nové způsoby modlitby. Když jsem byl mladší, moje mládež čas od času pořádala místa "kreativní modlitby", která zahrnovala mnoho tvořivých přístupů k modlitbě.

Hlavní myšlenkou je překročit hranice naší představy o modlitbě spojené se zavřenýma očima a spojenýma rukama a zamyslet se, jak můžeme mluvit s Bohem více pohodlně, upřímně a efektivně.

Můžete začít přemýšlením o vašich silných stránkách; pokud jste hudebníci, zaposlouchejte se do hudby uctívání a nechte se prostoupit texty písní. Pokud jste vizuální typ člověka, nakreslete obraz toho, co chcete Bohu říci. Jste manuálně zruční? Malujte nebo vytvořte sochu z hlíny. Pokud jste silní ve slovech, napište dopis nebo báseň.

Pamatujte, že modlitba je o nejen o mluvení k Bohu, stejně tak důležité je i naslouchání tomu, co chce Bůh říci nám. Vyhraďte si čas na naslouchání podobně jako na mluvení!

 

"Modlitba je univerzální nástroj a mocná zbraň.."

 

 

Pokud se necítíte příliš kreativní nebo nemáte čas čistit rozlité barvy z koberce v obýváku, přemýšlejte  o způsobu uspořádání vašich slovně vyjádřených modliteb - je něco, na co jste během dne narazili a za co jste se nemodlili?

Jsme vyzýváni k vytrvalosti v modlitbách. Neznamená to ale, že bychom se museli modlit jedním způsobem pokaždé když otevřeme ústa. Zkuste se modlit za celé situace, ne jen za specifické problémové oblasti. Vybídněte sami sebe k modlitbám na nových místech, v nových prostředích, situacích a s novými lidmi. Naslouchejte Božím odpovědím.

Zaznamenávání si svých modlitebních potřeb a potřeb svých přátel žádnou není novou myšlenkou, ale je to velice dobrý způsob jak slyšet Boha. Vezměte si zvýrazňovač, označujte si ve svém modlitebním deníku a uvidíte, jak Bůh odpovídá na vaše osobní modlitby.

Modlitba je univerzální nástroj a mocná zbraň a není předepsáno, jak bychom se měli s Bohem spojit. Možná nejlepším způsobem jak začít, je zkusit to s Modlitbou Páně (Matouš 6), která nám moudrým způsobem ukazuje, jak uspořádat naši modlitbu.

"Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!"

Chvalte Boha za to, kým je.


"Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi."

Proste, aby  Boží přítomnost sestoupila na Zem.

"Dej nám i dnes náš denní chléb"

Proste za věci, které potřebujete vy i ostatní lidé.

"a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům."

Modlete se za odpuštění.

"A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého."

Modlete se za Boží ochranu.

Krása toho všeho je v tom, že nezáleží na tom, jak se s Bohem spojíme v modlitbě, ale že se Bůh raduje z toho, že s ním trávíme čas. Naslouchá nám a také s námi sdílí Své srdce.

John Scott, převzato ze https://www.24-7prayer.com/blog/