Alianční týden modliteb

Rádi bychom Vás pozvali k modlitbám, které probíhají po celé ČR v rámci aliančního týdne modliteb 2016.

Alianční týden modliteb je jednou z nejrozšířenějších modlitebních iniciativ v ČR, kterou na začátku každoho kalendářního roku pořádá Česká evangelikální aliance.

V mnoha sborech v naší zemi budou společná modlitební schromáždění z různých církví a křesťanských proudů. Tyto modlitební setkání začaly v roce 1856 a v ČR mají dlouhou tradici. Jejich konání byla za doby minulého režimu jednou z mála příležitostí k setkávání k modlitbám napříč církvemi.

Tento rok se modlitební setkání uskuteční v týdnu 3. - 10. ledna. Na každý den je připraveno zamyšlení a modlitební náměty pro modlitby, které budeme zveřejňovat na našem Facebooku. Hlavním tématem je "Radost".

Pro více informací navštivte webové stránky ČEA, kde najdete materiály se zamyšleními pro každý den.