Konference

Zveme Vás na konferenci Jak slyšet Boží hlas, kterou připravujeme pro každého, kdo chce odhalit způsoby, jakými k nám Bůh dnes promlouvá.

Toto téma je nesmírně relevantní pro každého z nás. Slyšet Boží hlas je klíčové pro náš život, cesta naslouchání Bohu nám však může připadat nejasná, složitá a těžko dosažitelná. Pete Greig, hlavní řečník této konference, nám však nabídne praktického průvodce tímto procesem. Během konference se zaměříme na různé aspekty tohoto tématu a ukážeme, jak můžeme být citlivější na zachycení Božího hlasu v našem každodenním životě.

Součástí konference budou bloky chval pod vedením kapely Worship.ko. Chystáme také panelové diskuze a celou konferenci zakončíme večerem modliteb a chval, skrze který chceme vyjádřit chválu a úctu k Bohu různými kreativními způsoby.

Více informací o programu a vstupenkách naleznete zde.

Přijďte s námi prozkoumat tuto důležitou oblast víry a objevte nové způsoby, jak navázat spojení s Bohem ve vašem životě.

Za přípravný tým

Daniel Raška
národní vedoucí Modliteb 24-7 pro ČR