Zveme Česko na rande

Pokud považujete otázku manželství za důležitou, můžete se zapojit do iniciativy "Zveme Česko na rande" ať už prakticky nebo modlitební podporou.

Celostátní akce „Zveme národ na rande“ se odehraje v únoru 2019 v rámci Národního týdne manželství. Cílem je, aby po celé ČR ve stejnou dobu začalo alespoň 100 kurzů Manželské večery. Chceme, aby se do povědomí české veřejnosti dostalo: „Je normální pracovat na svém vztahu v manželství – a Manželské večery jsou k tomu dobrý způsob." Tuto akci bychom rádi podpořili celoplošnou propagací v ČR - pojďme ukázat, že jako církev můžeme nabídnout pomoc v tom, v čem svět bojuje a hledá, a pojďme udělat něco pozitivního pro obraz manželství v naší zemi.

Ze 120 zemí na světě, kde se Manželské večery pořádají, budeme první, kteří tuto akci podnikají - a stojíme v ní společně s podporou Národního týdne manželství,  Evangelikální aliancí, Apoštolské církve, Bratrské jednoty baptistů, Církve bratrské, Evangelické církve metodistické, Křesťanských společenství, Rodinného svazu ČR, Slezské církve evangelické a Slova života.

Pořád hledáme partnery, kteří by v modlitbách stáli s námi a bojovali za to, aby Bůh zasáhl tam, kde vedoucí kurzů nemohou. Tam, kde se hosté sami sebe ptají: Má smysl na ten kurz jít? Pustím si to k tělu? Můžu se mu svěřit? Odvážím se být zranitelný? Najdu sílu odpustit? Kde brát, abych mohla dávat?

K modlitbám:

  • V současné době se ptáme všech 200 registrovaných vedoucích, jestli by se zapojili a zorganizovali kurz. Modleme se, aby se našlo dost těch, kteří se do toho pustí. Modleme se i za to, aby se třeba někdo ještě rozhodl kurz uspořádat.
  • Oslovili jsme několik potenciálních dárců v ČR i v zahraničí. Modleme se, aby jim Bůh ukázal, jestli mají na akci Zveme Česko na rande přispět. Rozpočet ještě zdaleka není naplněný.
  • Modleme se za to, aby se podařilo proniknout do médií, časopisů, novin nebo televize - aby byl projekt i pro ně zajímavý.
  • Modleme se za to, aby se na kurz odvážili jít členové církví, a taky za to, aby měli odvahu pozvat své přátele.

 

K odběru modlitebních témat se můžete zaregistrovat na stránce:  http://eepurl.com/dKy5Q2

Více informací o manželských večerech: http://www.manzelskevecery.cz/

video: https://www.youtube.com/watch?v=QMpMpo2mTaA

 

Jakub a Dagmar Guttnerovi