Záznam z konference modliteb a chval 2017

V červnu jsme pořádali po roce opět konferenci modliteb, ale uskutečnili jsme ji tentokrát v Praze.

Hlavním tématem byla přímluvná modlitba. Přímluvná modlitba je modlitbou, kdy neprosíme za sebe, ale modlíme se za jiné lidi a za naše okolí. Modlitebním zápasem za jiné vstupujeme do Kristovy výzvy "miluj svého bližního jako sám sebe".

Hlavním řečníkem byla Kateřina Lachmanová, která dopoledne otevřela téma přímluvné modlitby. Odpoledne Kateřina mluvila o přímluvné modlitbě v kontextu přímluv a zápasu za naše města, národ a církev. Záznam obou vyučování Kateřiny včetně úvodního slova na konferenci od Petra Húště najdete níže.

Souběžně s naší konferencí modliteb se uskutečnila i konference chval. Modlitby a chvály mají k sobě velmi blízko, protože jsou nedílnou součástí našeho uctívání Pána Boha. Společně s hudebníky a "chváliči" jsme měli společný úvodní a závěrečný program konference. Záznam seminářů konference chval naleznete na tomto odkazu.

Všechny záznamy jsou zdarma a je možné je volně šířit.

Pokud byste naši službu chtěli podpořit i finančně, budeme velmi rádi. Hledáme dárce, kteří chtějí vidět a podpořit růst modlitebníků a modlitebních místností v naší zemi. Více informací o možné podpoře naleznete na tomto odkazu.

 

Video záznamy