Věrnost navzdory okolnostem

Jak Ježíš předpověděl, Petr několikrát zapřel fakt, že Ježíše zná. Jak se cvičit v tom, abychom se v těžkých situacích nezachovali jako Petr?

Pojďme se nejdříve podívat na tento příběh:

„Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových služek, a když si všimla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: „Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu.“ On to ale zapřel: „Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!“ Marek 14:66-68

Petr se v této vypjaté situaci styděl za to, že znal Ježíše. Měl strach, jak by na tento fakt lidé reagovali.

I my jsme občas v pokušení zapřít naši víru, když se lidé ptají na složité otázky nebo když se nám za naši víru vysmívají.

Jak se v tomto zlepšit? Jak získat odvahu?

  1. Vezmi si 3 lístečky papíru a na každý napiš místo nebo situaci, kdy je pro tebe těžké mluvit o své víře.
  2. Přilep lístečky na viditelné místo u sebe doma nebo v pokoji. Když kolem lístečků projdeš, můžeš se modlit za to, ať ti Bůh v těchto situacích pomáhá a dává ti odvahu k tomu postavit se za svou víru.

Příběh Petra nám může být povzbuzením v tom, jak velkou milost pro nás Ježíš má - Ježíš totiž přesně tohoto Petra, který neměl odvahu se přiznat, že Ježíše zná, ustanovil jako skálu církve. Jeho role nebyla založena na jeho výkonu nebo zásluze, ale na Ježíšově milosti, kterou má pro každého z nás.