Třetí běh Modliteb 24-7 v Olomouci

Poměrně spontánně vznikl již třetí běh Modliteb 24-7 ve studentské Olomouci.

Část původního týmu doplnili noví členové, kteří měli evidentní zápal do celé věci, a tak se nakonec přes všechny komplikace (starosti ve škole či v práci, počínající chřipka, …) podařilo běh spustit. Ačkoli jsme nedostáli původnímu konceptu sedmi dní a modlili jsme se jen tři dny, rozhodně to neubralo na působení Ducha svatého, ba naopak.

Máme za to, že se nám tyto Modlitby podařily lépe zpropagovat. Velkou novinkou je náš instagramový účet, který se zdál ze začátku jen jako doplněk k facebookové stránce a události, ale nakonec nám velmi dobře posloužil a nalákal na modlitební hodinku konkrétní lidi. Bůh tak odměnil naši vytrvalost ve víceméně pravidelném přidávání příspěvků na všechny tři zmíněné propagační platformy.  Jsme také velmi vděčni sboru Církve bratrské za propůjčení prostor. Místnost na nás i bez vyzdobení působila velmi útulně a cítili jsme se v ní dobře.

My jako tým pociťujeme větší blízkost k sobě navzájem, za což jsme nesmírně vděčni. Je vidět, že Pán dokáže vytěžit i z komplikovaných situací to nejlepší. Už teď se těšíme na uskutečnění dalšího modlitebního řetězce.

tým Modliteb 24-7 Olomouc