Setkání koordinátorů Modliteb 24-7

Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Iz 43,19

První víkend v dubnu jsme měli možnost zažít něco nového. Nevíte o tom? Proběhlo první víkendové setkání koordinátorů modliteb 24-7 v České republice. Lidé se sjeli v sobotu po obědě ze všech koutů naší země, od Ústí nad Labem až po Vsetín.

Cílů našeho setkání bylo hned několik. Chtěli jsme budovat komunitu lidí, kteří jsou zapojeni ve vedení Modliteb 24-7 v různých městech naší republiky. Chtěli jsme mít společný čas chval a modliteb a vytvořit prostor pro sdílení se o tom, co v našich městech v rámci služby prožíváme. Tento čas sdílení byl velice povzbudivý. Mohli jsme slyšet, s čím se lidé v každém městě potýkají, z čeho mají radost a jak u nich Pán Bůh jedná. Na závěr jsme každému městu žehnali. Dalšími cíli setkání bylo povzbudit lidi do služby v Modlitbách 24-7 a vystrojit služebníky i prakticky. Měli jsme společná vyučování a semináře, kdy jsme si připomněli, jaká je naše vize. Tou vizí je Ježíš. Na to bychom neměli zapomínat. Dále jsme mluvili například o tom, jak nadchnout lidi do modlitby nebo jak prakticky připravit a jak zorganizovat modlitební řetězce.

Sobotní večer patřil uctívání Pána Boha, vyjádření vděčnosti za všechno, co se u nás událo od spuštění první modlitební místnosti před více než deseti lety. A není toho málo. Během této doby Pán Bůh rozfoukal plamínek touhy po modlitbě a setkávání se s ním do více než čtyřiceti měst v České republice, vznikl celonárodní tým, v současné době pracují pro Modlitby 24-7 dva lidé na částečný úvazek a máme modlitební karavan, se kterým bychom lidem rádi přinášeli setkání s Pánem Bohem skrze modlitbu do různých koutů naší země. Zároveň jsme prosili o naplnění potřeb pro další růst a rozvoj této naší služby. Také jsme se společně modlili a přimlouvali za obnovu církve, spasení českého národa a politickou situaci v naší zemi. I když si někdy připadáme jako na poušti, věříme, že Pán pro náš národ má naději a že naší zemí opět povede řeku své živé vody.

Neméně významný čas pro nás byly pauzy během společných programů, kdy jsme se mohli sdílet, poznávat a budovat vzájemné vztahy nad šálkem výborné kávy a skvělým občerstvením.

Těšíme se, co nového Pán Bůh započal a jak nás povede dál!

 

Šárka Šimečková