Recenze - Půst

Půst je úzce spojen s modlitbami a hledáním Pána Boha. Pro mnohé je půst tabu, pro jiné je vášní. Vám všem bychom rádi představili knihu, která vás povzbudí do vašeho "postního života".

V mé soukromé „hitparádě“ knih o půstu se o první příčku dělí dva tituly: Hlad po Bohu od Johna Pipera (Návrat domů, 2005) a Půst z pera Jentezena Franklina (Kontakt, 2012). Druhé zmiňované se věnuje následující recenze.

Americký pastor Jentezen Franklin je iniciátorem hnutí „21denního půstu“, které odstartovalo v církvi Free Chapel v Gainesville (Georgia, USA). Již téměř 20 let se k tomuto třítýdennímu období na začátku kalendářnímu roku připojují křesťané ze všech koutů světa, aby hledali a ctili Boha speciálním způsobem. Mottem půstu jsou Ježíšova slova z 33. verše 6. kapitoly Matoušova evangelia: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Franklin přidává svůj komentář, kterým odpovídá na otázku, proč se postit po většinu prvního měsíce v roce:  „Společný půst v lednu je stejný model jako modlit se ráno, abychom zjistili Boží vůli pro celý den. Věřím, že pokud se budeme modlit a hledat Boha a dáme mu naše nejlepší na počátku roku, On požehná celý nadcházející rok!“ Tuto myšlenku – doplněnou o osobní zkušenosti a pevně opřenou o Bibli - rozvádí ve svojí knize.

Půst je duchovní disciplína, která se z církve 21. století vytrácí čím dál víc. Knížka Jentezena Franklina ho pomáhá znovu objevit a svěží, povzbudivý styl, kterým je psaná, vyvolává chuť postit se. V podtitulu slibuje, že půst otevírá dveře k hlubšímu, intimnějšímu a silnějšímu vztahu s Bohem. Na vlastní kůži, tedy na vlastní srdce jsem zažil, že je to fakt, ne nadšenecké přehánění. Nejen já, ale také Křesťanské společenství Mozaika, kde jsem duchovně doma, rok co rok zakouší biblické pravdy o půstu brilantně popsané ve Franklinově knize.

Trefně vykládá známé i méně známé biblické pasáže o půstu (Joel 3, Izajáš 58, Ezdráš 8 a mnoho mnoho dalších). Už jedna z prvních kapitol „Sesadit z trůnu krále Břicho“ ukazuje, proč a kvůli komu se postit. Vedle toho je kniha velmi praktickým průvodcem, jak se postit. Základní idea vychází z třítýdenního půst proroka Daniela, který abstinoval od sladkostí, masa a pečiva a z nápojů pil pouze vodu. Popisuje ale i další druhy půstu. Franklin například uvádí, že se člověk může postit i od jiných věcí, které mu obzvláště chutnají, ať už je to čokoláda, sledování televize nebo brouzdání po internetu. Pokud nemáte s půstem žádné zkušenosti, radí začít částečným půstem, v němž vynecháte dvě jídla během dne.

Od Jentezena Franklina se dozvíte o důležitosti duchovní přípravy, o propojení půstu s modlitbou a čtením Písma nebo jak souvisí půst s duchovním bojem. A také zazní odpovědi na často kladené otázky např. můžu se postit, když mám nějaké zdravotní omezení? Zapomněl jsem a jedl něco, co jsem během půstu jíst neměl. Musím začít od začátku? Co když mám manuální práci? Můžeme mít s manželem (manželkou) během půstu intimní styk?

Více jak dvousetstránkové dílko doporučuji jak postícím se začátečníkům, tak křesťanským veteránům. Ať se chystáte postit poprvé nebo do půstu vstupujete pravidelně, kniha Jentezena Franklina vás osloví, povzbudí a místy rozhodně překvapí.

 

Autor: Jakub Limr