"Církev, která nedýchá, zemře."

"Církev, která nedýchá, zemře." Toto bylo jedno z mnoha slov, která přinesl Brian Heasley, mezinárodní ředitel Modliteb 24-7, který byl hostem na setkání pro organizátory Modliteb 24-7.

Brian tím odkazoval na princip dýchání, kdy v církvi potřebujeme zažívat nádech (osobní čas s Bohem) a výdech (přinést lidem do světa to, co jsme sami přijali od Boha).

Druhý ročník setkání pro organizátory Modliteb 24-7 proběhl minulý týden v centru Sluňákov a sešli se účastníci od Ústí nad Labem až po Vsetín. Také věkové rozložení bylo pestré - od mládežníků až po důchodce. Obzvláště povzbudivé bylo, že mezi účastníky převažovali muži.

Smysl tohoto setkání vidíme hned v několika ohledech. Naší vizí je, aby se lidé poznávali a propojovali, abychom se společně sdíleli o tom, co v naší službě prožíváme a mohli se tak navzájem inspirovat a podporovat. Bylo úžasné vidět, že se tak opravdu dělo a lidé byli povzbuzeni, když slyšeli, co se děje na jiných místech a mohli se společně bavit o svých radostech i strastech ve službě.

Zároveň bylo připraveno několik bloků vyučování, abychom se budovali a rostli. Letos jsme se hlavně zaměřili na propojení modlitby a misie. Toto téma přinesl Brian Heasley. Při svém vyučování vycházel ze své zkušenosti z misie na Ibize, kde sloužil se svou rodinou osm let a společně tam založili službu potřebným lidem, převážně návštěvníkům barů a klubů, kteří přebrali s alkoholem nebo drogami, a prostitutkám. Tato služba vychází z modlitby a vede k lásce vůči lidem a praktické pomoci potřebným. Cenné bylo také to, že Brian přinesl pohled ze zahraničí a sdílel s námi, co se aktuálně děje v Modlitbách 24-7 ve světě.

Pro nás je téma modliteb a misie aktuální převážně díky modlitebního karavanu - novému rozměru služby Modliteb 24-7, který se právě rozbíhá. Proto jsme se také zamýšleli nad tím,  jak by se v našich životech mělo prakticky odrážet to, když trávíme čas s Pánem Bohem v modlitbě a necháváme se jím proměňovat. Vede nás to k lásce lidem? Vidíme jejich potřeby? Komu jsme bližními?

Neméně důležitou součástí našeho setkání byl večer modliteb a chval, kdy jsme se mohli soustředit na Pána Boha, jeho dobrotu a věrnost, ale také se přimlouvat za na naši zemi.

Doufáme, že Pán Bůh skrze tento čas zažehl v každém z nás novou jiskru a těšíme se, že se rozhoří v oheň modliteb napříč celou zemí!

Šárka Šimečková