Představení – Když Bůh mlčí

Chtěli bychom Vám představit další knihu zakladatele Modliteb 24-7 Peta Greiga, kterou jsme ve spolupráci s vydavatelstvím Rosa připravili pro české čtenáře.

Myšlenka přeložení knihy Když Bůh mlčí do češtiny nás napadla závěrem roku 2014, když jsme přemýšleli o budoucnosti 24-7 a vnímali jsme, že nás Pán Bůh vede k tématu nevyslyšených modliteb. To bylo také důvodem pozvání autora knihy Peta Greiga do České republiky a uspořádání konference v Brně.

Díky tomu, že jsem se podílel na překladu knihy, jsem měl možnost knihu číst a musím se přiznat, že jsem z ní nadšen. Sám jsem nikdy moc nerozuměl, proč vlastně Pán Bůh někdy na moje modlitby odpovídá a já vidím, že to je živý a mocný Bůh, který je mi blízko, a zároveň spousta mých modliteb se ztratila někam do ticha a já nevidím žádnou Boží reakci nebo odpověď. V tu chvíli občas zápasím s pochybnostmi a stát ve víře a pokračovat v modlitbě je pro mě více otázkou poslušnosti Pánu Bohu.

Pete Greig napsal knihu, ve které otvírá svůj život, v němž prožíval určitou krizi víry v souvislosti s nemocí manželky, jíž diagnostikovali na mozku nádor velikosti pomeranče. Následná operace byla sice úspěšná, ale následky v podobě těžké formy epilepsie nezmizely a Petovy nejhlubší modlitby za uzdravení nefungovaly. V knize se Pete věnuje modlitbám Ježíše Krista, když se modlil v zahradě Getsemane a pak volal k Otci na kříži, kdy odpovědí na jeho modlitbu bylo ticho, pokračuje sobotou, kdy se zdálo být vše ztraceno, a končí nedělí, kdy se udál zázrak vzkříšení. Pete si zároveň toto téma nastudoval z pohledu teologů světového kalibru a výsledkem je kniha, která jde skutečně do hloubky problému, je nesmírně upřímná a odhaluje řadu nevyřčených otázek a zápasů víry. Zároveň mi kniha připadá velmi osobní a taková lidsky citlivá, protože jde o bolestivé téma.

Jsem nadšený, že se nám podařilo knihu přinést do České republiky. Naší nadějí je, že Vás kniha povzbudí k vytrvalosti v modlitbě a spolehnutí se na našeho Otce v nebesích, i když prožíváme těžké životní zkoušky a naše modlitby se zdají být vyřčeny do ticha.

Daniel Raška, vedoucí koordinátor Modliteb 24-7 v ČR