Modlitební karavan ve Slezsku

Letošní rok se stal průlomový pro službu modlitebního karavanu na Slezsku.

V minulých letech jsme nebyli schopni službu v tomto regionu plně rozvinout, protože jsme měli k dispozici pouze 1 karavan na celou republiku. Ve chvíli, kdy jsme získali druhý karavan, nastala zásadní změna.

Když jsme 1. května zahajovali sezónu, měli jsme již domluveno 8 setkání ve 4 městech jen na Slezsku (Český Těšín, Frýdek-Místek, Horní Suchá, Opava).

Jakmile jsme však začali s karavanem objíždět jednotlivá místa v okolí, začali se ozývat další zájemci a kalendář karavanu se pomalu plnil. Nakonec jsme v průběhu roku navštívili na Slezsku 7 měst (Český Těšín, Frýdek-Místek, Horní Suchá, Opava, Karviná, Jablunkov, Krnov), některé pouze jednou, ale v některých jsme byli opakovaně. Celkem jsme s karavanem na Slezsku strávili 32 dní.

Pán Bůh nám zde do široka otevřel dveře v podobě mnoha nových spolupracovníků a setkávali jsme se tady s mnoha dychtivými posluchači, kteří za námi opakovaně přicházeli. Pán Bůh nás překvapoval ochotou služebníků, vstřícností úřadů a připraveností lidských duší.

Doslova před našima očima se naplnila slova Pána Ježíše: „Žeň je obrovská!“ Na začátku jsme vůbec netušili, co nás čeká, ale teď již víme, že Bůh má pro náš národ plán. Stali jsme se součástí Jeho plánu – vstoupili jsme do díla, které On připravil: „Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni!“

Toto dílo stále pokračuje, přicházejí další návštěvníci a další nadšení lidé se přidávají ke službě.

Jsem opravdu přemožený tím, co Bůh již letos udělal a nevím, odkud se berou všichni ti ochotní lidé, co slouží a ti, kteří dychtivě přijímají Boží slovo, krátké modlitby nebo slova povzbuzení a otevírají své životy Božímu působení.

Rozumím tomu tak, že se právě nyní Bůh rozhodl odpovědět na naše (i vaše) modlitby a znovu otevírá své nebeské průduchy, vysílá své dělníky na žeň, zázračně se dotýká ztracených a přivádí je k sobě domů.

Nerad používám příliš silná vyjádření, neumím si to však vysvětlit jinak a nechci to také příliš racionalizovat a zmenšovat skutečný význam toho, co v této době zažíváme. Jednoduše v tom všem vnímám čas Božího navštívení.

Za necelý půlrok se v našem slezském regionu setkalo s Bohem a dobrou zprávu slyšelo nejméně 300 lidí, z toho mnozí vydali své životy Bohu a zažili radikální změnu. Během této doby se k této službě přidalo asi 70 nových lidí. V některých městech se začaly utvářet skupiny lidí odhodlaných pravidelně sloužit lidem ve svém okolí.

Zvykli jsme si otevřeně mluvit s lidmi na náměstích, modlit se za jejich potřeby a sdílet s nimi dobrou zprávu o Ježíši. I dnes si lidé spontánně a s důvěrou přicházejí popovídat, vypít kávu a odnášejí si křesťanskou literaturu.

Někteří se zastaví jen na chvíli, aby našli povzbuzení nebo konkrétní radu do svého života a jdou dál svou cestou. Jiní zůstávají déle, aby si odlehčili od svého trápení a načerpali naději a sílu do dalších dní.

Každý rozhovor je jiný, ale přesto plný naděje, důvěry a Boží blízkosti. Vzpomínám si na jednu starší ženu (asi 72 let), která si přišla dát do pořádku svůj život a během krátké chvíle prožila úlevu od svých starostí a do její tváře se vrátila naděje. Jeden starší muž, vdovec (cca 62 let), přichází opakovaně a pokaždé hledá útěchu ve své osamělosti, naslouchá slovům Pána Ježíše s velkou vážností a s vděčností přijímá modlitby. Lidé ve středním věku většinou nemají mnoho času, někteří ale přesto rádi diskutují o Božím pohledu na současné události. Školáci se u nás zvědavě zastavují, aby si ověřili, je-li Bůh ten staromódní děda, nebo naopak má co říci i do dnešních dnů.

Velkou většinu však tvoří ti, kteří se již s Bohem někde setkali, ale pak od něj odešli, prožili bolest či zklamání a kvůli tomu jejich víra prošla krizí a zeslábla natolik, že svůj vztah s Bohem ztratili. Snažíme se jim pomoct najít nebo obnovit důvěru v Boží lásku a milosrdenství, porozumět Božímu jednání a opět navázat spojení s ním. Všem, kteří mají vážný zájem, se věnujeme dále v osobních kontaktech a snažíme se jim pomoct najít jejich místo v místním živém společenství. Práce pokračuje i nad rámec setkání u karavanu. Tato setkání slouží pro navázání prvního kontaktu a rozeznání konkrétních potřeb lidí.

Služba u karavanu má velký potenciál zasáhnout hledající lidi a nasměrovat je k živému kontaktu s Bohem. Také je zde prostor pro sdílení praktické lásky a prezentaci jednoty mezi křesťany.

Pro příští rok plánujeme naši službu výrazně rozvinout a potřebujeme posílit náš tým. Pokud máte chuť se k nám přidat, kontaktujte nás, i když nemáte dosud s podobnou službou žádnou zkušenost.

Richard