Modlitební karavan opět v akci

Letos jsme již podruhé s naším modlitebním karavanem navštívili festival UNITED, abychom lidem nabídli modlitbu nebo rozhovor a zprostředkovali jim tak setkání s Pánem Bohem.

Pro letošní službu u karavanu byla vyčleněna skupina modlitebníků, kteří tam měli službu a střídali se u něho během celého dne. Posilou nám byli poradci, kteří se k nám letos nově v této službě připojili.

Viděli jsme, že karavan na UNITEDu poutal pozornost kolemjdoucích. Někteří si trochu nedůvěřivě prohlíželi naše stolky s letáčky a Novými zákony a nevěděli jsme, co jim v tu chvíli probíhalo hlavou. Jiní byli smělejší a zeptali se, jestli si mohou něco vzít, a byli překvapeni, že všechny materiály jsou zdarma.  Letáčků z BTM a Nových zákonů jsme nakonec rozdali opravdu hodně.

Ale bylo mnoho kolemjdoucích, kteří přišli s prosbou, abychom se s nimi modlili. Bůh nám přiváděl do karavanu lidi, kteří nám vyprávěli o svých životních trápeních, zdravotních problémech anebo povídali o svých životních křižovatkách. Byli jsme ohromeni důvěrou, se kterou svěřovali nám, lidem, které neznali a viděli je poprvé. Věříme, že to byl Bůh, který tyto lidi ke karavanu přivedl. A my jsme s vděčností a vnitřním chvěním nesli před Boží tvář vše, s čím se nám svěřili. Těchto lidí bylo pravděpodobně více než padesát

Věříme, že Bůh odpoví a v jejich životě bude jednat.  Vždyť máme zaslíbení, že když prosíme o chléb nedostaneme kámen a když budeme prosit, bude nám dáno, když budeme tlouct, bude nám otevřeno.

Po modlitbách jsme lidem nabízeli biblický verš, který jsme měli v krabičce s názvem „První pomoc“. Když lidé zahlédli tento název, byli někdy překvapeni, protože netušili, co se skrývá uvnitř. Vždy si rádi biblický verš vzali. I toto vidíme jako důležité, protože „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“

A u mnohých jsme viděli, že biblický verš skutečně takto působil, protože v jejich očích se po přečtení objevily slzy. A dotknout se lidského srdce dokáže jedině Boží moc a Boží slovo.

 

Pavla a Jana z modlitební skupiny od karavanu

Letos jsme již podruhé s naším modlitebním karavanem navštívili festival UNITED, abychom lidem nabídli modlitbu nebo rozhovor a zprostředkovali jim tak setkání s Pánem Bohem.

Pro letošní službu u karavanu byla vyčleněna skupina modlitebníků, kteří tam měli službu a střídali se u něho během celého dne. Posilou nám byli poradci, kteří se k nám letos nově v této službě připojili.

Viděli jsme, že karavan na UNITEDu poutal pozornost kolemjdoucích. Někteří si trochu nedůvěřivě prohlíželi naše stolky s letáčky a Novými zákony a nevěděli jsme, co jim v tu chvíli probíhalo hlavou. Jiní byli smělejší a zeptali se, jestli si mohou něco vzít, a byli překvapeni, že všechny materiály jsou zdarma.  Letáčků z BTM a Nových zákonů jsme nakonec rozdali opravdu hodně.

Ale bylo mnoho kolemjdoucích, kteří přišli s prosbou, abychom se s nimi modlili. Bůh nám přiváděl do karavanu lidi, kteří nám vyprávěli o svých životních trápeních, zdravotních problémech anebo povídali o svých životních křižovatkách. Byli jsme ohromeni důvěrou, se kterou svěřovali nám, lidem, které neznali a viděli je poprvé. Věříme, že to byl Bůh, který tyto lidi ke karavanu přivedl. A my jsme s vděčností a vnitřním chvěním nesli před Boží tvář vše, s čím se nám svěřili. Těchto lidí bylo pravděpodobně více než padesát

Věříme, že Bůh odpoví a v jejich životě bude jednat.  Vždyť máme zaslíbení, že když prosíme o chléb nedostaneme kámen a když budeme prosit, bude nám dáno, když budeme tlouct, bude nám otevřeno.

Po modlitbách jsme lidem nabízeli biblický verš, který jsme měli v krabičce s názvem „První pomoc“. Když lidé zahlédli tento název, byli někdy překvapeni, protože netušili, co se skrývá uvnitř. Vždy si rádi biblický verš vzali. I toto vidíme jako důležité, protože „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“

A u mnohých jsme viděli, že biblický verš skutečně takto působil, protože v jejich očích se po přečtení objevily slzy. A dotknout se lidského srdce dokáže jedině Boží moc a Boží slovo.

 

Pavla a Jana z modlitební skupiny od karavanu