Modlitby za lidi na okraji společnosti

Kdo jsou lidé na okraji společnosti a proč se za ně vůbec máme modlit?

V příběhu dobrého Samaritána nám Ježíš ukazuje, kdo je náš bližní. Ježíš k tomu použil příběh, kde člověku šlo doslova o život. Jak všichni asi víme, lidé procházející okolo raněného člověka mu nemohli (nebo nechtěli) pomoci. Jde ale o to, že to byla otázka života nebo smrti pro toho raněného, jenž potřeboval bližního, který by mu pomohl.

Lidé na okraji společnosti jsou také našimi bližními. V Matoušovi dvacet pět Ježíš používá přirovnání ovcí a kozlů. Říká, že starost o lidi v nouzi je podstatný atribut života s Bohem. Na jednu stranu si věčný život samozřejmě nemůžeme odpracovat, pokud jsme ale skutečně naplněni Boží láskou, pomoc lidem by měla být jedním z vyjádření té přetékající lásky Boží v našem životě.

A komu více bychom měli pomoci než lidem, kterým jde skutečně o život. Můžeme všem pomoci materiálně? To asi jako jednotlivci nepokryjeme. Co ale může každý udělat je se za tyto lidi modlit. Pokud se budeme za lidi na okraji společnosti opakovaně a pravidelně modlit, věřím tomu, že naše láska k nim bude růst. To nás povede i k materiální pomoci těmto lidem. Největší pomocí samozřejmě je, pokud je přivedeme do Božího království, aby poznali očišťující moc kříže, znovuzrozující sílu vzkříšení a naplnění Duchem svatým, aby mohli dospět k proměně mysli v mysl Kristovu.

Modlitba nám pomůže otevřít naše srdce a započít něco nového nejen pro život náš, ale i pro lidí okolo nás. Slova zakladatele Armády Spásy – Williema Bootha jsou opravdu inspirativní:

Dokud ženy budou plakat, tak jak činní nyní,
Budu bojovat
Dokud budou malé děti hladové, tak jak jsou nyní,
Budu bojovat
Dokud lidé budou chodit do vězení, ven a dovnitř, ven a dovnitř, tak jak činní nyní,
Budu bojovat
Dokud zbývá jediný opilec,
Dokud je chudá dívka ztracena v ulicích,
Dokud zbývá jediná temná duše bez Božího světla,
Budu bojovat, Budu bojovat až do úplného konce!

 

Tak bojujte, začněte pravidelnou modlitbou a uvidíte, kam vás Bůh dovede.

Modlete se:

  • aby se lidé na ulicích potkávali s lidmi, jenž jim zjeví Cestu, Pravdu i Život.
  • aby se lidské životy transformovali mocným setkáním s Duchem svatým.
  • aby lidé ve společnosti byli soucitní a nepřehlíželi lidi okolo sebe.
  • aby se společnost skutečně soustředila na pomoc, místo aby je jen odbyla a rychle pryč (Dát dvacet korun někomu, jen abych se cítil dobře, že pomáhám, ale přitom s člověkem ani nepromluvil o tom proč je v problémech).
  • aby soucit nebyl chápan jako slabost.
  • za další nové křesťanské sociální pracovníky, kteří budou pomáhat lidem nejen ve fyzické rovině, ale i v duchovní rovině.
  • za ženy na pokraji společnosti, aby nepodstupovali potraty jako rychlé řešení.
  • za více křesťanských sborů a církví, kteří chtějí pomáhat lidem na okraji společnosti.

Por. Daniel Biško