Modlitby v Dobrušce

Modlitební místnost u nás funguje od dubna 2014. Pravidelně jsme se vždy sešli na Velikonoce, občas i v jinou dobu.

Vždy to byl dobrý a požehnaný čas, kdy mnozí prožili občerstvení, zastavení, nový impuls, přijali slovo apod.

Letos v září někteří z nás navštívili společenství My Father´s House v Turnově, kde jsme přijali prorocké zaslíbení pro dobrušské společenství – zahrada na podzim, čas sklizně: Bůh tvořil a dával svá obdarování, různí lidé mají různá obdarovaní a nyní budete sklízet.

Na konci listopadu jsme měli opět víkend M 24-7. Prožívali jsme řadu zápasů, těžkostí, ale v tom všem znělo zaslíbení, které nás neslo. Navzdory všemu těžkému jsme vyhlašovali slovo víry a zažívali nadpřirozený pokoj. Vnímali jsme, že se potřebujeme jako sbor více modlit. Rozhodli jsme se pokračovat každý víkend – buďto Bůh dá, že to půjde, nebo to jednoduše padne. Od té doby se pravidelně scházíme. Obvykle se zaplní polovina řetězce (zejména večer a v noci). Součástí je řadu let fungující páteční večer chval a uctívání, kde společně přicházíme před našeho Krále, uctíváme ho a z toho vycházejí přímluvy.

Zaslíbení se začíná naplňovat – dva lidé již uvěřili, jiní jsou blízko. Do společenství zatím nechodí, zápas trvá (za ně i jejich rodiny). Bůh je věrný. Teď bojujeme za život jednoho muže, který umírá na rakovinu. Přestože je situace lidsky beznadějná, Bůh nás posiluje ve víře. Jeden bratr se v noci vzbudil, intenzivně se za něj přimlouval a ráno si přečetl v heslech verš: „Cožpak Bůh nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají“? Když se chtěl do hesel podívat později znovu, zjistil, že na ten den byl jiný verš. Omyl? Ne! Bůh je věrný, plný lásky, jeho moc není ničím omezena.

Spolu s chlapci z Lamačských chval chceme zakončit těmito slovy: „Přátelé, vydejme se! (tj. Bohu)

Dobruška

 

PS: Muž, za něhož jsme se modlili, o květné neděli zemřel. Zaskočilo nás to, věřili jsme, že bude uzdraven. Hlavou se nám honí spousta otázek, ne na vše dokážeme odpovědět. Přesto vnímáme, že to nebyl zbytečný zápas. Chceme vidět a zažívat Boží lásku a moc, jdeme dál.