Modlitba v Novém zákoně - studium

"Pane, nauč nás modlit se." žádali učedníci Ježíše. Co se od Něj a z modliteb apoštola Pavla můžeme naučit my?

Vztah s Otcem byl pro Ježíše zásadní. Často s Ním trávil čas o samotě a modlil se. V evangeliích máme několik jeho modliteb zaznamenaných. Pojďme se učit přímo od Něj a od jeho následovníků.

Vyber si ke studiu některý oddíl z Bible, pročti si každý verš a poznač si:

  1. Kdy nebo proč se modlí.
  2. Co je cílem modlitby.

Než začneš, požádej Boha, aby k tobě mluvil slovy Písma a zaznamenej si vše, co k tobě promlouvá během toho, co čteš. Přemítej nad danou pasáží tak dlouho, kolik budeš mít času, a dovol Bohu, aby se s tebou setkal.

Jěžíš a modlitba

Zapsané modlitby Ježíše

Ježíš jako přímluvce

Ježíš vyučuje o modlitbě

Modlitby apoštola Pavla