Letošní putování modlitebního karavanu je úspěšně za námi

I když mnoho lidí tvrdí, že je Česká republika jednou z nejvíce ateistických zemí v Evropě, mohu vidět, že to s námi Pán Bůh ještě nevzdal a jedná stále i dnes.

Je pro nás výsadou, že smíme být s modlitebním karavanem jednou malou součástí toho velkého Božího díla.

Když jsme se v loňském roce rozhodli udělat krok víry a vstoupit tím do zcela nové etapy služby Modliteb 24-7, netušili jsme, co nás čeká. Rozhodli jsme se zaměstnat jednoho člověka na plný úvazek, aby mohl vést a koordinovat novou modlitebně-misijní službu modlitebního karavanu. Inspirací pro nás byl citát T.D. Jakese, který řekl:

“Sni o něčem tak velkém a úžasném, že tě to vytáhne z tvé zóny komfortu a vyděsí tě to až k smrti. “

Základní nastavení naší služby je v tom, že chceme milovat lidi a být svědky Ježíše Krista. Učíme se vystupovat ze své zóny komfortu, ze svého bezpečného prostředí za zdmi našich církví, a vyjít ven do ulic. Chceme být dostupní a přístupní pro setkání s lidmi. Naší touhou je, aby lidé okusili Boží lásku, dobrotu a Ježíše samotného. Jsme připraveni lidi vyslechnout, pomodlit se s nimi, nabídnout jim Nový zákon. U karavanu máme též drobné občerstvení a dobrou kávu.

Před začátkem sezóny se mi hlavou honila spousta otázek a obav: Podaří se nám sehnat dostatek dobrovolníků? Jak budou lidé reagovat? Co když bude špatné počasí? Uvědomovala jsem si, že vstupujeme do něčeho, co nás přesahuje, co nedokážeme mít plně pod kontrolou a jsme zcela závislí na Bohu.

Naše zkušenost je, že Bůh je věrný a dobrý! Jsem ohromená tím, co jsme za celé léto zažili. S karavanem jsme navštívili jedenáct míst, do služby se zapojilo přes sedmdesát dobrovolníků, z nichž se někteří zapojovali opakovaně. Máme zaznamenaných několik set rozhovorů a modliteb, nasbírali jsme několik desítek kartiček, kam nám lidé psali své modlitební potřeby a rozdali jsme desítky Nových zákonů. Není to o číslech, ale raduji se z toho, kolik lidí mělo možnost setkat se v naší zemi s Pánem Bohem díky dobrovolníkům, kteří sloužili u karavanu. Modlíme se, aby Pán Bůh dal vzrůst těmto zasetým semínkům a přinesl novou naději a život do pouští lidských srdcí.

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Izaiáš 43,18-19

Bylo velmi povzbudivé vidět, že k nám přicházeli lidé, kteří byli připraveni bavit se s námi a společně se modlit. Mnozí z nich se sami dřív nikdy nemodlili nebo ani nepřemýšleli o Pánu Bohu. Vážíme si každého, s kým jsme se setkali, bavili nebo modlili.

Na závěr ještě jedna věc, kterou bych ráda vyzdvihla. Jsem velice povzbuzená z toho, že Pán Bůh propojuje lidi, kteří jsou z různých měst a denominací a kteří jsou ochotni a společně pracovat na Božím díle. Navíc mohu vidět, jak se proměňují i samotní dobrovolníci, jak roste jejich víra, odvaha a mohou uplatňovat dary, které mají od Pána Boha. Během podzimu se můžete těšit na několik svědectví a příběhů, které zažili někteří z našich dobrovolníků během služby u karavanu.

Těšíme se, co pro nás chystá Pán Bůh v dalším roce.

 

Šárka Šimečková