Kým jsem?

Aktuálně se nacházíme před Velikonocemi - největším křesťanským svátkem. Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak Ježíšova oběť ovlivňuje to, kým jsem.

Kdo jsem? Jaký je smysl mého života? Tyto otázky si někdy v životě položil určitě každý z nás. Díky internetu a sociálním sítím jsme zahlceni mnohými názory a pohledy na naši identitu a i na identitu lidí kolem nás. Sledování sociálních sítí často vede k porovnávání se s druhými a nejistotě ohledně vlastní hodnoty a identity.

A co k tomu říká Bible? V Bibli vidíme, že Bůh každého z nás miluje. Touží po tom, abychom přijali jeho lásku. Mezi Ním a námi je ale propast způsobená našimi špatnostmi. Bůh nám ovšem dává řešení k tomu, abychom mohli tuto propast překonat - Ježíšovu oběť na kříži. Pokud uvěříme tomu, že Ježíš na kříži zemřel místo nás, a svěříme mu vedení v našem životě, získáme novou identitu - staneme se Božími dětmi.

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ Jan 1,12

  • Naše identita není určována výkonem, naší minulostí ani tím, co o nás říkají ostatní
  • Jsi milovaný/á (1. Jan 3:3).
  • Jsi dokonale přijatý/á (Efezským 1:6).
  • Jsi přítel Ježíše (Jan 15:14).
  • Máš věčný život (1. Janův 5:13).
  • Jsi vykoupený/á a je ti plně odpuštěno (Koloským 1:14).
  • Jsi kompletní v Ježíši Kristu (Koloským 2:10).
  • Jsi bez jakéhokoli odsouzení (Římanům 8:1).

Můžeš na to reagovat v modlitbě:

  • Popros Boha, aby ti nově ukázal velikost jeho lásky k tobě. Poděkuj mu za jeho plán záchrany pro tebe. Pokud toužíš po Božím odpuštění a přijetí a ještě jsi to Bohu nikdy neřekl, teď je tvá chvíle.
  • Poděkuj Ježíši za jeho lásku k tobě. Popros ho, aby ti ukázal, co to pro tebe znamená, že jsi Božím dítětem a že patříš k Boží rodině.