Kreativní modlitební nápady

Potřebuješ osvěžit svůj modlitební život? Existuje mnoho způsobů, jak se spojit s Bohem. Vyzkoušej některý z těchto nápadů a kreativně vyjádři svou chválu, prosbu a úctu k Bohu, když se modlíš.

 

„Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný…“

Koloským 1:16

1. POUŽIJ ŠTĚTEC

I když si o sobě nemyslíš, že jsi umělecky založený, malování je skvělou příležitostí, jak být při modlitbě kreativní. A to i přes to, že se nepovažuješ za malíře. Nesnaž se vytvářet něco, co bude vypadat krásně, ale zaměř se na samotný proces.

Můžeš vyobrazit verš z Bible, namalovat konkrétní slova, kterými Bůh k tobě promlouvá, nebo Boha požádat o prorockou vizi, kterou namaluješ na papír.

 

2. POUŽIJ FOTOAPARÁT

Focení zachycuje každodenní krásu světa. Vezmi foťák a běž na modlitební procházku s cílem vyfotit krásu, kterou vidíš v lidech, stavbách a přírodě.

Když se modlíš, požádej Boha, aby promluvil, a objev, jak je tvůrčí.

 

3. POUŽIJ PERO A PAPÍR

Psaní je něco, co děláme v našich životech čím dál tím méně. Avšak udělat si čas, zpomalit a psát je skvělý způsob, jak se stát tvůrčím ve svém modlitebním životě.

Experimentuj a napiš krátkou modlitební báseň. Přepiš žalm svými vlastními slovy nebo si udělej čas a napiš svoji vlastní liturgii.

Spoj se s Bohem skrze psané slovo a nech slova, ať proniknou do tvé mysli a duše.

 

4. POUŽIJ SVŮJ TELEFON

Telefony používáme každý den, tak buď kreativní a použij ten svůj k novým originálním modlitebním nápadům.

Možná jsi prakticky založený, tak si nastav upomínku pro modlitbu. Nebo se inspiruj z tohoto blogu a modli se za každého člověk ze svého telefonního seznamu.

Existují také skvělé modlitební aplikace pro inspiraci v modlení, tak je můžeš zařaďdit do svého denního programu.

 

5. VYUŽIJ SVÉ DOVEDNOSTI KREATIVNĚ

Každý jsme kreativní svým způsobem. Pokud si nejsi jistý, jaké jsou tvé dovednosti, dej tomu čas. Modli se a ptej se Boha, které to jsou. Může ti pomoci, když si o tom popovídáš s dobrým přítelem nebo členem rodiny.

Potom popřemýšlej, jak začlenit své dovednosti do modlitby. Pokud tě baví pečení, využij ten čas a modli se, aby lidé, pro které pečeš, zažívali Boží přítomnost. Jestli máš rád běhání, modli se, když běháš.

Neexistují žádné limity při komunikaci s naším stvořitelem, tvůrčím Bohem: tak zkus být kreativní, až se budeš dnes modlit!

 

převzato z www.24-7prayer.com