Když se Ústí modlí

Co všechno se může dít, když se spolu lidi modlí?

V Ústí nad Labem se na konci listopadu (20. - 27. 11. 2016) konal letos již pátý týdenní modlitební řetěz.

Společné modlitby v severočeské metropoli sbližují místní věřící. Kromě toho, že se do modliteb zapojilo 5 místních společenství (Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev víry Milost a skupinka Univerzitního křesťanského hnutí), tak je mezi místními věřícími cítit čím dál tím větší chuť spolupracovat. Díky tomuto zvýšenému zájmu o hlubší spolupráci se teď lidé co 2 týdny scházejí ke společnému biblickému studiu!

Dalším povzbuzením je i to, že modlitební místnost byla v průběhu všech letošních řetězců zcela vytížená. A ke společným chválám a modlitbám před a po společném řetězci se v listopadu sešla skoro třetina modlitebníků