Když je modlitba chválou a chvála modlitbou

Modlitba a chvála spolu jistě úzce souvisí. Svůj pohled na propojení modliteb a chval nám napsal frontman skupiny Adonai.

Pro mě je chvála zpívaná modlitba. V obsahu vlastně nevidím rozdíl. Na táborech a v některých domácnostech se před jídlem zpívá známá děkovná píseň Díky, Pane, za oběd/večeři (v originále Thank you, Lord, for giving us food) anebo We wanna thank You. Nemáme problém tradiční modlitbu před jídlem nahradit děkovnou písní, splní pro nás stejný účel. Je pravda, že zpívaná chvála je obecnější a naše modlitby často velmi osobní s konrétními prosbami a díky. Jak by to vypadalo, kdyby si vedoucí chval stoupl v neděli před mikrofon a spustil: „Můj drahý Pane, moc Ti děkuji, že když jsem včera nechal peněženku ve vlaku, tak ji nějaký dobrodinec dal té mladé krásné průvodčí a ta ji dala na přepážku a já ji (tu peněženku) na přepážce vyzvedl hned další ráno. Oooo, jak jsi dobrý, Pane.“ Přemýšlím, kdo ze sálu by toto zpíval? V tom je malinký rozdíl mezi chválou (zpívanou písní) a modlitbou.

Z mé zkušenosti je skládání chval nejintenzivnější čas s Bohem, jaký jsem doposud mohl prožít. V tu chvíli nevnímám čas, hlad ani žízeň, všechny pudy jdou stranou a já jsem ponořen v Písmu, v různých obrazech, obratech a přemýšlím, jak bych nejlépe a neotřele popsal Boží velikost a krásu. Tento čas je pro mě postem a intenzivním modlitebním časem. Co jiného může v tomto čase vzniknout než to, že se z modlitby zrodí chvála?

Podívejme se na chválu Hosana. Složil jsem ji po velmi intenzivní a rychlé modlitbě, když jsem šel z pokoje, kde jsem před chvílí slíbil jednomu muslimovi, že se budu modlit za jeho bolesti nohou a že věřím, že Bůh je mocný jej uzdravit. Text této písně odráží, jak jsem se cítil a co jsem prožíval, když jsem šel pod oblohou plnou hvězd z jeho pokoje ke mně domů… Tehdy jsem se modlil nějak takto: Pane, žádám si Tvou moudrost, moje moudrost nestačí, veď mě svým Duchem, jak mám s tímto člověkem mluvit. Vím, že mě voláš do toho, abych Tě zvěstoval všem národům. Potřebuji Tvou sílu, jinak to nevydržím a nezvládnu. Děkuji, že Ty máš všechnu moc a prosím Tě, abys toho muslima uzdravil. Amen.“

Chvalami se modlíme k živému Bohu, prosíme ho o slitování, děkujeme mu za všechno dobrodiní a chválíme ho za jeho dobrotu. Modlitbami chválíme Pána, děkujeme mu a prosíme ho o konkrétní a aktuální věci v našem životě a v životech našich blízkých.

Jakub Pípal