Jednoduché modlitební nápady

Pokud máš pocit, že tvůj modlitební potřebuje oživit, můžeš vyzkoušet některý z následujících nápadů:

1. UVĚDOMUJ SI BOŽÍ PŘÍTOMNOST

"Bože, chci ti dát každou minutu tohoto roku. Měl bych se snažit na tebe myslet každou chvíli, kdy jsem vzhůru." Frank Laubach

Nauč se být si neustále vědom/a Boží přítomnosti – přijď na způsoby, jak si připomínat Boha každou hodinu, potom každou půl hodinu, potom každých patnáct minut - dokud nebudeš na Boha myslet zcela samovolně.

Mluv s Ježíšem přes celý den a hledej Jeho přítomnost v běžných situacích. Snaží se Bůh získat tvoji pozornost? Co ti říká? Bůh je všude v každém tvém dni.

 

2. HLEDEJ BALANC

Pokud se často přistihneš, že se modlíš za stejné věci, dodej své konverzaci s Bohem rozmanitost a rovnováhu využitím akronymu ACTS:

A jako Adoration (uctívání) – věnuj čas chválení Ježíše. Chval ho svou oblíbenou hudbou, žalmem, něco napiš nebo se při chvále inspiruj nedávnou odpovědí na tvou modlitbu.

C jako Confession (přiznání) – požádej Ducha svatého, ať ti ukáže, kdy jsi v poslední době zhřešil/a. Omluv se za cokoliv, co ti přijde na mysl, a požádej Ducha Svatého, ať ti pomůže změnit tvé budoucí chování.

T jako Thanksgiving (poděkování) – rozmysli si, řekni si nebo si napiš seznam dobrých věcí ve tvém životě a poděkuj za každou z nich Bohu.

S jako Supplication (pokorná prosba) – „Supplication“ je zastaralý výraz pro žádání. Požádej Boha, aby vstoupil do každé situace, se kterou se potýkáš. Není potřeba žádné speciální řeči nebo strategie. Ježíš nás povzbuzuje, abychom nehledali zbytečné složitosti.

 

3. ZTIŠ SE

Žijeme v hlučném světě plném rozptýlení. Ať už máš ticho rád nebo ho nesnášíš, je v něm neuvěřitelný mír a spojení s Bohem.

Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi! Žalm 46:11

Snaž se začlenit chvíle ticha a mlčení do svého dne. Vyber si čas a místo, kde tě toho nebude moc rozptylovat. Vypni telefon, počítač, hudbu, další zdroje hluku a připojení. Pokud ti ticho přijde neúnosné, začni na 3 minutách a postupně prodlužuj dobu svého ztišení.

Pokud máš hlavu plnou nechtěných myšlenek, odevzdej každou z nich Bohu a vědomě obracej svou pozornost zpátky na Něj. Držení těla může pomoci nebo naopak ztěžovat naše soustředění – posaď se a pozvedni ruce jako symbol ochoty se setkat s Bohem. Zhluboka se nadechni a pomalu pozvi Ducha Svatého.

4. VYTRVEJ

Ježíš vyprávěl příběh o ženě, která horlivě usilovala o spravedlnost a dosáhla jí tak, že tak dlouho prosila soudce, který mohl její problém vyřešit, dokud nepovolil.

Náš Otec je mnohem více svolný jednat než neochotný soudce. Ježíš použil tento příběh, aby znázornil, jak je důležité nevzdávat se, když na modlitby neobdržíme okamžitou odpověď. Je v pořádku žádat, žádat znovu a nepřestávat žádat Boha, dokud neuvidíme změnu. Máš specifické věci, za které chceš vytrvale prosit? Vyzkoušej tyto tři způsoby, které ti připomenou, aby ses modlil a nevzdával:

  • Použij své ruce – vyber si pět lidí nebo situací, za které se chceš modlit. Ke každému přiřaď prst a denně se za každého modli pět minut.
  • Použij své zrcadlo – je tu něco, na co se koukáš několikrát za den např. zrcadlo, okno, počítačová obrazovka nebo telefon? Napiš si poznámku a přilep ji tam, kde ji uvidíš nejčastěji, jako připomínku k modlení.
  • Použij své oblečení – máš nějaký oblíbený doplněk nebo kus oblečení, který nosíš často? Přiraď modlitební prosbu k určité věci a pokaždé, když si ji vezmeš na sebe, nezapomeň se za ni pomodlit.

 

5. VYZKOUŠEJ ZMĚNU

Pokud ti dělá problémy se během modlitby soustředit, zkus něco více interaktivního: vezmi kostku a přiřaď ke každému číslu někoho, za koho se chceš modlit, nebo způsob, kterým chceš komunikovat s Bohem (mlčení, poděkování, zpěv atd.). Hoď kostkou a modli se pár minut za to, co ti kostka určí.

Zkus se jít modlit ven do ulic – jdi na určité místo ve tvém okolí a modli se tam. Nebo běž na modlitební procházku s ostatními. Více inspirace najdeš v článku „Modlitební procházky“.

 

6. PROKAŽ LASKAVOST

Náhodné laskavosti jsou jednoduchým způsobem, jak převést modlitbu do praxe. Může nám to pomoci přenést pozornost od našich potřeb na potřeby druhých. Laskavé činy mohou být malé i velké, stačí si jen všímat lidí a situací kolem sebe a mít radost při pomyšlení, že jim požehnáš.

Zkus následující:

  • Modli se při mytí nádobí, aby tvoje domácnost byla čistá a dobrosrdečná.
  • Pozvi někoho na oběd a modli se, aby tvoje láska a pozornost odrážela Ježíše.
  • Pošli někomu anonymně čokoládu nebo květiny a modli se, aby mohl lépe rozumět tomu, jak moc je Bůh miluje.
  • Zaplať kávu člověku, který stojí ve frontě za tebou, a udělej mu tak radost.
  • Nech jídlo vedle spícího bezdomovce a modli se, aby Otec zaopatřil jeho potřeby.
  • Pomoz člověku, který táhne těžké tašky, a modli se, ať pozná, jak září Ježíšovo světlo.

 

převzato z https://www.24-7prayer.com/simpleprayerideas