Funguje modlitba?

Odpověď je jednoduchá: ano, samozřejmě. Zároveň ale není tato odpověď moc snadná.

Ať už se zeptáte jakéhokoliv křesťana nebo člověka, který by se křesťanem nenazval – oba by vám mohli potvrdit, že se mnohokrát modlili a viděli odpovědi na své prosby, ať už šlo o něco zásadního nebo o drobnosti. Zároveň vám ale mohou bez pochyby potvrdit, že mnohokrát žádnou odpověď nedostali.

A tím se dostáváme k jedné z nejpalčivějších otázek křesťanské víry – PROČ? Je frustrující, že se Ježíš ani nesnaží dát přímou odpověď na téma nezodpovězených modliteb.

Přesto ale k tomuto tématu nemlčí. Když jsme plni otázek "proč" a "kdy", přesměrovává naši pozornost k otázkám "kdo" a "jak".

Líbil by se nám nějaký vzorec, poučka, odpověď ve čtyřech bodech, proč naše nejusilovnější modlitba víry nic nezměnila, zatímco naše nesmělá modlitba zmobilizovala celé nebe.

Zdá se ale, že Ježíš je vždy vice zaměřený na postoj srdce než na úspěšnost a výkon.

Říká nám, abychom se nemodlili působivými slovy, a se tak stavěli na obdiv před Bohem nebo druhými lidmi. Přikazuje nám, aby se modlitba nikdy nestala výrazem moci a výkonu nebo divadlem před ostatními. Místo toho nám říká, aby naše srdce byla v pořádku.

 


Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci,
který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí

Matouš 6, 6Tím se ukazuje, jak mylně byla položena naší původní otázka.

"Funguje modlitba?" – pokud se díváme na modlitbu jako na prostředek k získávání něčeho, pak se zdá, že modlitba nefunguje. Modlitba není jakousi vesmírnou kreditní kartou.  Pokud je ale modlitba o tom "kdo" a "jak", pokud je modlitba skutečně o vztahu, potom naše původní otázka ztrácí na významu.

Samozřejmě, že modlitba funguje. Stejně jako ve všech vztazích, žádná minuta strávená v blízkosti Boha není promarněná.

V tomto ohledu nás Ježíš povzbuzuje do modlitby. V Bibli čteme, že se máme modlit bez ustání. Pokud máš správný postoj srdce a víš, ke komu se modlíš, ptej se, tluč na dveře a věř.

 


Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

Matouš 7,7-8Ježíš nám slibuje, že tento druh modlitby funguje. Tento druh modlitby mění životy, národy, přetváří osudy a překonává nemoci.

Adam Heather

Převzato z https://www.24-7prayer.com/blog/2698/does-prayer-work