Boží plán

Dnes se zamyslíme nad mladou Marií, budoucí Ježíšovou matkou a jejím setkáním s andělem Gabrielem, který jí předal poselství od Boha.

V této situaci, tváří v tvář Božímu poslu, se zdá být strach naprosto pochopitelnou reakcí. Kdybych byl Marií, asi bych byl vyděšený z toho že...

a) Stojím před skutečným andělem;
b) Nějak jsem upoutal pozornost Všemohoucího;
c) Brzy se stanou nemožné věci a já budu jejich hlavním aktérem!

Gabriel ji rychle uklidnil: „Neboj se, Marie, našla jsi milost u Boha.“

Strach se může zdát vše pohlcující. Možná proto je „Neboj se!“ nejčastěji opakovaným příkazem v Písmu. Boží přízeň a láska zahání strach.

Co mě v tuto chvíli děsí? Bože, ukaž mé obavy ve svojí perspektivě lásky.

 

Ztiš se a modli se.

 

Gabriel sděluje Marii Boží záměr s jejím životem. Kdo z těch, koho znám, se cítí ztracený nebo hledá svůj smysl života? Nyní se za ně modlím: „Pane, uveď je do tvého plánu pro jejich životy.“

 

Ztiš se a modli se.

 

Toto dítě bude králem, na kterého Izrael čekal, ale jeho příchod obrací Mariin život vzhůru nohama.

Je zasnoubená. Normálně by následovala svatba, stavba domu a potom děti. Rozhodnutí stát se součástí Božího plánu ovlivní Mariino tělo, rodinu, vztahy, sociální postavení a všechno ostatní.

Se kterými oblastmi svého života bych měl problém, kdyby se Božím plánem obrátili vzhůru nohama.

Ježíši, jsem celý tvůj. Dokonce i v oblastech, kterých se těžko vzdávám. Duchu svatý, nauč mě být jako Marie, připravený důvěřovat Pánu a skočit do Jeho plánů se vším, co mám. Bože, použij mé tělo, můj talent, mé vztahy, můj příjem, vše, co jsi mi dal, k rozšíření svého království.

Amen.

 

Biblické texty:

Hospodin je Králem navěky a navždy, pronárody zmizí z jeho země. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho, zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému; člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. 
Žalm 10:16–18

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
Lukáš 1:30–33