Bála jsem se mluvit veřejně

Jarka Kolářová píše svědectví o změně, kterou Pán Bůh v jejím životě způsobil, když se poprvé zúčastnila Modliteb 24-7.

Ve sboru, do kterého chodíme, bylo oznámeno, že proběhnou v Praze Modlitby 24-7. Věděli jsme s manželem, že se máme zúčastnit. Nicméně jsem si to vůbec neuměla představit – celou hodinu se modlit za Prahu! Pán ukázal, kam se mám napsat, a tak jsem poslechla – do první mezery v modlitebním řetězci. Přišla neděle a společný večer chval a uctívání. Byl to skvělý start.

A pak to přišlo! S manželem jsme vešli do modlitební místnosti a já byla velmi mile překvapená až ohromená, jak úžasně to tam vypadalo! Krásně vyzdobené, příjemné prostředí, plno nápadů a témat, za co se modlit. Hodina nám už byla málo! Doslova jsme vyplňovali mezery a hned nato se přidávali další modlitebníci. S radostí jsme pozorovali, jak se modlitební řetězec plní, až se naplnil, žádné políčko nezůstalo prázdné.

Bůh s námi úžasně jednal při chválách a uctívání, v modlitbách nebo jen ve ztišení. Postupně mě uvolňoval, osvobozoval, dával mi smělost a odvahu.

Vždycky pro mě bylo těžké mluvit s lidmi veřejně, ale během týdne modliteb mě Pán Bůh v tom osvobodil a nyní už nemám strach. Při společném závěrečném shromáždění chval a uctívání jsem dokázala jít dopředu a poděkovat Bohu za celý týden. Vím, že mě změnil.

Velmi mě povzbudilo propojení lidí v modlitební místnosti, přičemž každý se zapojil, jak chtěl. Někdo napsal biblické verše, někdo maloval, jiný nechal jednoduchý vzkaz, další v místnosti jen plakal.

Manžel mě věrně doprovázel do modlitební místnosti a já zase jeho. Myslím, že jsme byli skoro denně a čerpali radost, pokoj, sílu a vše ostatní, co pro nás měl Bůh na ten den nachystaného. Poslední den v modlitební místnosti nás Bůh ujistil, abychom nebyli smutní, že to není konec, ale začátek – začátek nových věcí, které již raší a do nichž se máme nechat společně vést Duchem svatým. Když se podívám zpětně, tak to byl úžasný týden!

Děkuji za výbornou přípravu modlitební místnosti, za její poskytnutí a domácí prostředí. Děkuji chválící skupince za dobré nasměrování do Boží přítomnosti, vedení chval a uctívání, modliteb a svědectví. Děkuji organizátorům za jejich nasazení pro Boha.

Především ale děkuji našemu velkému, věrnému a nádhernému Bohu, který nás dal dohromady a chce si nás používat i nadále. Jsme jeho lid a on nás chce vést do nových věcí, o nichž se nám ani nezdá. Amen! Bůh vám žehnej!