Alianční týden modliteb v lednu 2020

Alianční týden modliteb v roce 2020 nese název Porada o nápravě a je inspirovaný dílem J.A.Komenského.

Modlitební průvodce vychází z myšlenek a života Jana Ámose Komenského, který zemřel právě před 350 lety. Zveme vás ke společným modlitbám církví a sborů 5.-12. ledna.

Když Jan Amos Komenský odešel z tohoto světa, zanechal po sobě své nejvýznamnější nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Problém věcí lidských s neobyčejnou prozíravostí pojmenoval Komenský právě ve své Poradě. Důkladně zde promýšlí jednak příčiny všech lidských neřádů a jednak volá lidstvo k poradě o jejich nápravě. Celé jeho nápravné úsilí stojí na základním předpokladu: Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Existuje východisko, naděje.

Je třeba rozumět, že v Komenského době se Evropa ocitá v důsledku válečného, náboženského a politického běsnění na pokraji zkázy. Lidé hledají své vlastní blaho bez ohledu na blaho celku. Ovšem blaho žádného jedince není možné bez blaha celku. Proto Komenský k poradě o nápravě zve všechny lidi. Ovšem otázka zní, zda to celé není utopie? Nedopouští sed Komenský starého omylu, že totiž, když budou mít lidé správné poznání, budou také správně jednat? Některé jednotlivé výroky Jana Amose tak mohou znít, ale dílo ve svém celku vyznívá jinak. Komenský sice vede k „pravdivém u poznávání“, protože mnohé z lidských zmatků a neřádů plyne z omylů či prosté neznalosti (on sám se v mnohém mýlil). Zároveň si je však vědom, že porušenost lidství se netýká pouze rozumu. Je třeba vědět, chtít a moci, opakuje častokrát. Náprava se tedy musí týkat i vůle, charakteru a vůbec celého člověka. A to dle Komenského nepůjde bez pokání, smíření a návratu k Bohu.

Co všechno obnáší pojem věci lidské? Kdo jsme? Co nás dělá lidmi? Komenský vyslovuje tři oblasti: vzdělání, náboženství, politiku. Pod těmito obecnými tématy se ale skrývá množství konkrétních lidských kapacit, které jsou i osnovou tohoto modlitebního průvodce.

Ve spisu Unum necessarium (Jedno potřebné), který je jakousi Komenského závětí, píše tuto větu: „Vzdávám díky svém u Bohu, který chtěl, abych byl po celý svůj život mužem touhy. A i když dopustil, abych upadl do rozličných labyrintů, přece m ne z mnohých zase vyvedl.“ I my můžeme mít pocit, že jsme uprostřed nejrůznějších labyrintů osobních i společenských, z nichž nevidím e jasná východiska, ale zůstaneme-li, podle vzoru Komenského, lidmi touhy – po Bohu a dobru, není snaha o nápravu marná.

Kéž jsou vaše společné modlitby požehnaným časem před Boží tváří.

Jiří Unger – tajemník ČEA

 

modlitebního průvodce ke stažení