Adoptuj školu

Pokud vám záleží na školách (ať už MŠ, ZŠ nebo SŠ), kde vaše děti tráví většinu svého času, zveme vás k modlitbám za konkrétní školu nebo školy.

Žijeme ve světě viditelném i neviditelném a oba nás ovlivňují. V Jakubovi 5,16 je zmínka o tom, že vroucí modlitba spravedlivého MNOHO dokáže. Místa v Přísloví 15, 29 nebo1 Petrova 3,12 zase ujišťují o tom, že Hospodin SLYŠÍ a VYSLÝCHÁ modlitby spravedlivých. Pokud se tedy spravedliví (možná lépe ospravedlnění hříšníci) modlí, mají velký vliv. Možná nejprve v oblasti neviditelné, ale i to se může časem projevit. Každý den se ve světě kolem nás něco děje, bez ohledu na to, zda se modlíme či nikoliv. Otázkou ale zůstává, co se děje a jaký to má vliv.

Iniciativa Adoptuj Školu vznikla proto, aby povzbudila co nejvíce věřících k modlitbám za školy. Proč školy? Protože na všech školách tráví budoucí generace podstatnou část svého času. Nejen, že tam děti a mladí lidé jsou, ale také se jim někdo věnuje, působí na ně a aktivizuje je. Ve školách se toho děje opravdu hodně a my rozhodně chceme, aby to bylo dobré. Přispět k tomu určitě mohou přímo křesťanští pedagogové, vychovatelé, ředitelé, lektoři nebo i sami mladí lidé. Nicméně právě oni naše modlitby velmi potřebují. Jejich místo se dá popsat jako misijní a bitevní pole zároveň. Není tedy divu, že jim může chybět síla, odvaha, zájem, trpělivost nebo láska.

V tuto chvíli je web Adoptujškolu.cz připravený tak, že se zájemci pouze zaregistrují, zvolí si školu (MŠ. ZŠ nebo SŠ),  četnost a témata modliteb jsou pak pouze na nich. V lednu 2020 jsme registrovali celkem 165 modlících se dobrovolníků. Pokud by se chtěli inspirovat, za co konkrétně je dobré se modlit, mají na webu připravenu sekce Modlitební podněty. Všechna témata jsou dobře formulovaná a aktualizují se. Nicméně uvažujeme také o možném propojení modlitebníků se samotnými křesťanskými pedagogy či lektory. Myslíme si, že by motivaci k modlitbám mohlo přispět, kdyby měli dobrovolníci např. informaci o tom, zda jsou či zatím nejsou na dané škole nějací křesťané, nebo kdy na dané škole probíhají přednášky pod vedením křesťanského lektora apod.

Pokud se chcete zapojit nebo nám napsat nějaké aktuální modlitební podněty z této oblasti, navštivte náš web http://www.adoptujskolu.cz/

Inspirace pro modlitby za danou školu:

  • ředitel a vedení školy – za moudrost, odvahu, citlivost a přirozenou autoritu při řízení školy;
  • učitelé – aby měli děti rádi, dokázali je odpovědně vést, učit a šli jim osobním příkladem; za sílu a ochotu k odpouštění;
  • žáci a studenti – aby je škola přivedla ke Kristu jako studnici veškeré moudrosti a poznání, aby efektivně rozvíjela jejich schopnosti a budovala charakter;
  • duchovní atmosféra – za duchovní probuzení; za pokojné, laskavé a inspirativní prostředí bezpečí, přijetí a úcty bez ohledu na výkon a rozdíly v znalostech a schopnostech; aby lidé na škole jednali dle spravedlnosti a práva; za prostředí zodpovědnost a svobody místo svévole;
  • ochrana – zamezení vlivu šikany, drog, alkoholu, sexuální promiskuity, nezdravých ideologií a těch lidí, kteří tyto věci propagují a importují;
  • přátelská komunikace s rodiči – aby probíhala uctivá a konstruktivní komunikace mezi školou a rodiči, aby rodiče přinášeli dobré podněty a chránili své děti před zlými vlivy a zároveň podporovali učitele a nebojovali s nimi;
  • vztahy – otevřené vztahy, uctivá a pravdivá komunikace a důvěra mezi všemi lidmi na dané škole;
  • lektoři – otevřené dveře do škol pro realizaci programů (prevence i duchovní dědictví), které dávají prostor pro růst víry a zjevení Boží moci, která láme pouta v srdcích i myslích mladých lidí.

 

Mgr. Petra Burdová