Zprávy z Brna: Modli se teď a tady!

V září se Brně uskutečnil další řetězec nepřetržitých modliteb, více informací o přípravách a průběhu nám napsala jedna z organizátorek ve zprávě níže.

Zatím nemáme stálou modlitební místnost. Jsme modlitební tým z různých církví, který se pravidelně schází v brněnské Armádě spásy na Staňkově ulici, a doptáváme se Pána Boha, co dál... Už jsme připravili tři modlitební řetězce s modlitební místností v různých církvích (Křesťanském společenství, Armádě spásy na Körnerově ulici a Církvi bratrské - Betanii). Každý modlitební řetězec vzniká na základě nějakého konkrétního podnětu.

Tentokrát podnět přišel znenadání od více modlitebníků najednou – zasedání amerického kongresu k projednání jaderného programu a situace s uprchlíky. Zasedání mělo začít v neděli, takže bylo jasné, že je potřeba začít se modlit co nejdříve.

Měli jsme týden na to, abychom našli místnost a zorganizovali modlitební řetězec. Nikdo z nás neměl čas ani jsme neměli prostory k nepřetržitým modlitbám. Ale Pán Bůh má být vždy první, tak jsme mu to svěřili do rukou a věřili, že nám pomůže.

A skutečně to tak bylo! Místnost nám propůjčila Armády spásy na Staňkově ulici, což do té doby nebylo možné vzhledem k tomu, že tam Armáda spásy provozuje sociální služby.

Místnost jsme vybavili z depozitáře AS a co scházelo, jsme improvizovali – nemuseli jsme přinést jedinou věc navíc J. Ani celá situace ohledně zasedání amerického kongresu nebyla příliš jednoduchá a přehledná. O co vlastně jde a jak se modlit? Naše sestry nám poslaly pár článků, které nám pomohly se více orientovat. Modlitební náměty lidé do místnosti přinášeli sami.

Během čtvrtku a pátku byl modlitební řetězec plný! Víkend, jak v Brně bývá zvykem, nebyl tak frekventovaný. Pán poslal i dostatek klíčníků, kteří hlídali prostor v průběhu modliteb. Vše proběhlo bez komplikací!

Jako jeden z organizátorů jsem cítila, že máme tento řetězec udělat, abychom se všichni mohli připojit ke koncentrovaným modlitbám za tato urgentní témata, ať už máme časové možnosti jakékoliv. Jsem Pánu Bohu vděčná, že nám pomáhal, a na tomto příkladu je jasně vidět, že to nebylo z našich sil. Minimálně já jsem neměla píď energie navíc, z níž by modlitební řetězec vznikl.

Za organizační tým

Šárka Telecká

Úvodní obrázek Brno byl použit a upraven v rámci licence CC BY 2.0, autor VnGrijl.