Zpráva o veliké radosti

Začal adventní čas. Již brzy si budeme znovu připomínat všem dobře známý Vánoční příběh. Pastýři v něm slyšeli zprávu o veliké radosti. Co je zdrojem radosti pro tebe?


Anděl jim řekl: Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid. Lukáš 2, 10Nevím, jaká je naše představa lidí, kteří stojí v přímluvách. Jedna známá vedoucí, modlitebnice, říkala, že jako dítě ji nikdy tato služba nelákala. Podle ní přímluvci vypadali, jako by měli zácpu a nesli na sobě břemena celého světa. Později zjistila, že tato představa byla chybná. O týmu, který nyní vede, kdosi prohlásil, že jsou nejradostnějšími přímluvci, které kdy potkali.

Možná nám dnes chybí biblický koncept radosti. Slyšela jsem nedávno následující definici: "radost je emoce, která plyne z hloubky naší duše a působí ji Duch svatý, když se soustředíme na Ježíše”. Není tedy prchavá, dočasná a závislá na okolnostech jako štěstí, o kterém se dnes tak moc mluví.  Je zaměřená na osobu a je mnohem hlubší, než ono štěstí.

Pastýři za dnů Heroda, Marie a Josef, nežili zrovna v ideláních podmínkách. Bylo mnoho důvodů proč se bát. Možná cítili útlak a tíhu okupující římské armády a krutý a ambiciózní Herodes včele jim nepřidával na pocitu bezpečí. Ani my možná nemáme o letošních Vánocích vše, co potřebujeme a nevidíme situaci kolem růžově. Na tom však naše radost nezávisí. Nemá absolutně nic do činění s okolnostmi.

Ve skutečnosti jsme velmi požehnání. Většinou ani nevíme, jaké dárky si k Vánocům přát, protože máme vše. Ovšem v dobách nouze si lidé dávají dárky, které opravdu potřebují a nemohou si je dovolit. To jejich cenu mnohonásobně násobí.

V Ježíši se nám narodil Spasitel. To byla a je odpověď na naši největší potřebu. Člověk se nacházel v situaci, kdy byl oddělen od Boha a potřeboval zachránit ze svých hříchů. Kdosi řekl, že jednou z věcí, proč jsme tak pohlceni svými problémy je, že si neuvědomujeme, že velký dluh hříchu - což je ten jediný problém, který nás může opravdu potopit - byl vyřešen. Děláš si starosti se zdravím? Zatímco ve skutečnosti nás čeká oslavené tělo. Děláš si starosti ohledně financí a neuvědomuješ si, že jediný dluh, na kterém skutečně záleží, již byl splacen. A navíc nade vším je suverénní Bůh, ke kterému můžeme naše prosby přinášet.

Narodil se nám Spasitel. Je to úžasný dar pro všechny lidi, je to ale zároveň osobní dar. Když ho však přijmeme, objevujeme další a další věci. Stáváme se Božími dětmi, je toho ale víc… máme spravedlnost v Ježíši Kristu … a ještě víc….a tak můžeme hledat dál a dál a objevovat tu nesmírnou bezpodmínečnou Boží lásku k nám. Existuje dobrá zpráva o velké radosti, protože Bůh je s tebou. Neexistuje nic, čím bychom si to zasloužili, ale Boha to stálo neskutečně moc. Stálo to Jeho Syna. Pojďme se společně znovu radovat z toho největšího daru, který jsme kdy mohli dostat.

Olga Zdeňková