Výročí 15 let - Vídeň 2015

Krátká zpráva z celosvětové konference Modliteb 24-7, které se zúčastnilo 12 nejen modlitebníků z České republiky.

Každé dva roky se uskutečnuje konference hnutí Modliteb 24-7, na kterou jezdí modlitebníci, zakladatelé sborů, misionáři, umělci a každý, kdo má zájem bez ohledu na církevní příslušnost.

Konference je pokaždé na jiném místě a tentokrát se uskutečnila díky pozvání kardinála Schöborna ve Vídni, kam přijeli účastníci z více než 40 národů od Japonska až po Ameriku. Celkově se setkání zůčastnilo přes 700 lidí a 2 leté dvojčátka manželů Eckhardtových z Prahy patřily mezi ty nejmladší.

Harmonogram setkání měl každý den podobnou strukturu. Dopoledne a večer společné setkání a odpoledne dva bloky seminářů a každý si mohl vybrat z témat misie, spravedlnosti, vůdcovství, kreativity, modliteb a nebo praktický blok, jak začít modlitební řetěz apod.

Jedním z pravidelných prvků setkání bylo sdílení příběhů členů hnutí, kteřé slouží v různých částech světa. Slyšeli jsme někdy až neuvěřitelné příběhy o Boží milosti a lásce, kterou lidé zažívají ve službě mezi uprchlíky v Libanonu, v kanadských chudinských čtvrtích, mezi mladými lidmi na Ibize apod. Jedním z nejsilnějších svědectví pro mě byl příběh muslimské vdovy žijící v uprchlickém táboře v Libanonu, která přijala Krista a rozběhla svou vlastní pomoc a misii v uprchlických táborech.

Rád bych zmínil dva pro mě výjimečné momenty konference. První se stal v pátek, kde večerní setkání mělo formát večera chval a modliteb, kde účastníky v písních vedl Tim Hudges. Asi v polovině setkání proběhly modlitby za uprchlíky a místní vídeňské organizace, které uprchlíkům slouží. Poté účastníci konference přinesli pod pódium oblečení, spacáky, hračky, toaletní potřeby... které pak byly rozdány v uprchlickém táboru za Vídní. Pod pódiem byla v závěru obrovská hora těchto věcí a měl jsem pocit, že Kristus z toho měl možná i větší radost než z písní, které ten večer zazněly.

Druhý speciální moment se udál v sobotu večer. Modlitby 24-7 letos totiž slaví 15 let od vzniku a kardinál Schönborn nabídnul hnutí 24-7, aby slavostní narozeninová bohoslužba proběhla ve vídeňské katedrále sv. Štěpána. Bohoslužba byla otevřena komukoli, takže kromě pozvaných vedoucích všech vídeňských církví se v katedrále tísnilo dalších několik tisíc lidí včetně náhodných turistů. Bylo výjimečné vidět krásu katedrály nasvícené do barev 24-7, mohutné chvály několika tisíc lidí, fotící turisty, kteří následně dali fotoaparáty dolů a ruce nahoru, výborné a krátké slovo, bezprostřední Skype rozhovor s kardinálem (byl zrovna ve Vatikánu na jednání), který se za nás pomodlil, sdílel kratinké poselství a popřál k nám k narozeninám. Ale to nejlepší mi přišlo, že se setkali lidé z různých koutů světa, s různými formami zbožnosti a důrazy a společně oslavili Ježíše Krista a poděkovali za to, co pro nás učinil.

Několik fotografii z konference najdete na Facebooku 24-7.

Další, tentokrát evropská, konference 24-7 se uskuteční za rok ve Švýcarsku, všichni jsme zváni.

Daniel Raška, koordinátor M24-7 v ČR