Nebezpečná modlitba

Citát Fredericka Buechnera „Jdi tam, kam tě zavedou tvé nejlepší modlitby", ve své podstatě výstižně shrnuje příběh Moravských bratří.

Po delší době mám opět možnost vyjet na cestu do Herrnhutu (Ochranova), do místa, které je tak známé po celém světě. I přes to, že je spojeno s českou historií, je mnoha lidem v Čechách  neznámé. V roce 1722 vzal německý hrabě Ludík Zinzendorf pod záštitu protestanty z Moravy, kteří museli pro svou víru opustit svou rodnou zemi. Nikdo tehdy ještě netušil, že to je počátek jednoho z největších misijních hnutí, které se kdy na naší Zemi odehrálo. Nejprve tomu ale nic nenasvědčovalo. Mezi novými osadníky začaly spory a náboženské rozdělení. Průlom přišel v létě 1727, kdy byli obyvatelé vyzváni k vzájemnému odpuštění a lásce. Nedlouho poté zažilo jejich společenství dramatické navštívení Ducha Svatého, které vyústilo v modlitební stráž, která probíhala ve dne v noci po dobu 100 let. Tato proměna společenství se projevila i navenek a vyústila v neuvěřitelné misijní hnutí, které ovlivnilo bez nadsázky celý svět. Moravští bratři se vydávali svědčit o svobodě v Kristu otrokům v Karibiku, indiánům v Americe, vypravili se i do Afriky, Grónska a dalších koutů země.

A právě zde, v Herrnhutu, se před 18 lety začal znovu psát další příběh modliteb, když sem Pán Bůh zavedl jednoho anglického pastora, Peta Greiga. Jak on sám tvrdí, měl s modlitbou problém a potřeboval do ní povzbudit. Příběh Moravských bratří jej inspiroval, a tak po jeho návratu do Anglie byla otevřena jedna modlitební místnost v jednom přímořském městečku na jihu Anglie. Od té doby tento plamínek Pán Bůh rozfoukal po celém světe a vzniklo tak hnutí Modliteb 24-7, jehož součástí jsme i my. Více o jeho počátku se můžete dočíst v knize Krvavý měsíc na obzoru.

Na tomto příběhu mě fascinuje několik skutečností. Za prvé, že Pán Bůh je schopen proměnit i malé a nedokonalé společenství k něčemu, co daleko přesahuje naše nejodvážnější představy. Jak je vidět na příběhu Moravských bratří, základem pro změnu je pokání, vzájemné odpuštění, láska k Bohu a lidem. Za druhé, modlitba může být "nebezpečná". Čas stráveným s Pánem v modlitbě nás proměňuje a začneme mu být více podobní. Začneme usilovat o věci, o které usiluje On sám. Bude nás trápit to, co trápí jeho a budeme se radovat z toho, z čeho se raduje On. Začne tím tak neuvěřitelné dobrodružství a kolikrát se budeme divit, kam až nás naše modlitby zavedou :)