Modlitby v Milevsku

Žehnáním přímých se město pozvedá. Přísloví 11, 11.

Po dlouhých čtyřech letech jsme opět v Milevsku uspořádali další modlitební řetězec. Chtěli jsme vytvořit prostor pro osobní ztišení a čas s Pánem Bohem a také inspirovat lidi k modlitbám za naše město. Motivací k modlitbám za Milevsko nám byl výše uvedený verš z knihy Přísloví.

I když to zprvu vypadalo, že se modlitební řetězec zcela nezaplní, nakonec nezbyla žádná volná hodina. Některým jejich vymezený čas v modlitební místnosti rychle utekl a někteří účastníci si následně jednu nebo i více hodin ještě přidávali. Velkým povzbuzením pro nás bylo číst si modlitby proseb, chval a díků, které v místnosti zanechali druzí modlitebníci.

Věříme, že se Pán přizná k našemu volání a bude dál proměňovat nás i naše město.

Šárka