Letos slavíme 20 let Modliteb 24-7

Nikoho by ani ve snu nenapadlo, že touha pár lidí naučit se modlit a otevření jedné modlitební místnosti v přímořském městečku Chichester spustí lavinu modliteb, která se rozšíří po celém světě.

A přeci, letos slavíme dvacet let právě od okamžiku, kdy byla otevřena první modlitební místnost 24-7. Od té doby uběhlo hodně vody a Pán Bůh tuto službu neuvěřitelně rozmnožil a rozšířil. Nezůstalo pouze u osobních chvilek s Ním v modlitebních místnostech. Naopak, tento čas je často katalyzátorem pro mnoho dalšího – často přeroste v touhu předat dalším to, co jsem sám od Pána Boha přijal. Proto jsou nedílnou součástí Modliteb 24-7 podtituly misie a spravedlnost.

Na letošním setkání Modliteb 24-7 v Belfastu se sešlo zhruba 1000 lidí z 29 zemí světa. Pro účastníky byl připraven bohatý program v podobě vyučování, chval, seminářů a workshopů.  Sobotní večer již tradičně patří jedné z nejoblíbenějších součástí setkání, kterou je dobročinná dražba. Předmětem dražby jsou ručně vyrobené předměty a získané peníze putují na podporu služebníků, potřebných jedinců nebo misijních aktivit Modliteb 24-7. Člověku vždy přetéká srdce úžasem a radostí, když vidí srdečnost a štědrost dárců.

Velkým povzbuzením bylo také slyšet, co se v rámci Modliteb 24-7 děje po celém světě. Na mnohých místech vznikají komunity lidí, kteří se modlí a chtějí vidět změnu ve svém okolí, ve svých městech a národech. Nedílnou součástí Modliteb 24-7 jsou modlitebně-misijní výjezdy a též projekt modlitebních míst na školách, kde studenti mohou okusit modlitbu kreativním způsobem. V neposlední řadě stojí za zmínku obnovení řádu hořčičného zrna, který na počátku 18. století založil sám hrabě L. Zinzerdorf, který přijal Moravské bratry na svém panství. Jejich modlitební nasazení inspirovalo Peta k otevření první modlitební místnosti.

Během závěrečné bohoslužby došlo k velké změně, kdy Pete Greig předal vedení Modliteb 24-7 do rukou Mikea Andrey. Pete z modliteb 24-7 neodchází, ale bude se více věnovat vyučování než vedení samotné organizace (již brzy přineseme podrobnější informace).

Šárka Šimečková

 

A jak vnímali setkání další účastníci? Zde jsou jejich postřehy:

Bára

Konference mi dala povzbuzení a nové odhodlání do modliteb a služby pro Pána Boha. Připomenutí, že spousta věcí stojí na modlitbě a jak moc je modlitba důležitá. Dala mi taky nový rozhled. S úžasem jsem sledovala, jak a kde Pán Bůh působí a jak proměňuje lidská srdce. Znovu jsem zjistila, jak je Pán Bůh mocný a že Mu záleží úplně na každém.

 

Daniela

Nejsilněji mi z celé konference zazněla prorocká píseň Come on, kde se zpívá, že andělé a celé nebe nás vyzývá a povzbuzuje, abychom byli tím, kým máme být - Come on, come on, Children of God, be who you are (Povstaňte, boží děti, buďte tím, kým jste)! Uvědomila jsem si, že potřebuji znovu přijmout identitu Boží dcery se vším, co to znamená a vyhlašovat na zemi a ve svém životě Boží autoritu. Stejný večer mne zasáhlo i kázání Hannah Heather založené na textu Ezechiel 47:1-12, který nás vede k následování Boží řeky, která začíná malým proudem po kotníky a končí vodou po pás, která se nedá přebrodit. Líbila se mi myšlenka, že řeka vždy zaplavuje místa nejprve od těch nejhlubších děr a propastí, a tak i voda života zaplavuje místa, kde je smrt a největší tma a tam bychom měli jako křesťané jít a zvěstovat evangelium. Poslední večer kázal Maxi Oettingen z knihy Píseň písní, kde jsem přijala, s jakou láskou nás Ježíš oslovuje - jako ženich svou nevěstu – moje milovaná, moje krásná. Celou konferencí se pro mne nesla slova jako voda, Boží děti, růst, vedení, jednota a láska. I když bylo na konferenci přes 1000 lidí, stále jsem cítila, že jsme jedna rodina. Bylo snadné jít s lidmi, které jsme viděli poprvé na večeři nebo s nimi sdílet modlitební prosby.

 

Daniel

Setkání světové rodiny Modliteb 24-7 v Belfastu pro mě bylo inspirativní a povzbuzující. Líbí se mi obrovská národnostní a církevní různorodost lidí, kteří sem jezdí, a které přitom spojuje jedna touha - žít život v Boží blízkosti a hledat nové, aktuální a kreativní způsoby, jak nést dobrou zprávu o Ježíši lidem v naší společnosti.