Být světlem

Nadešel prosinec a s ním i adventní čas. S tím je nevyhnutelně spojené brzké stmívání a krátké dny.

Nemám tmu ráda, mnohem více si užívám léto, kdy je dlouhý den a člověk si může vychutnávat příjemné letní večery. Přesto si užívám adventní procházky městem. I když je venku brzy tma, ulice jsou plné světel a světýlek. Tato světýlka tak zpříjemní a rozzáří nejednu ulici, stromek na náměstí nebo výkladní skříň.

I když v tomto ročním období tmy přibývá, paradoxně jsou města a domácnosti mnohem více rozzářené díky světlům, světýlkům a svíčkám, které si rozsvěcujeme.

Vy jste světlo světa. Matouš 5, 14

" Vy jste světlo světa", řekl Ježíš učedníkům.  I my tedy máme svítit a rozrážet tak temnotu, která je kolem nás. K tomu, aby jakékoliv světlo svítilo, musí být napojeno na zdroj. Nemůže svítit samo o sobě. I my tedy potřebujeme být napojeni na původce světla - Ježíše. Jak? Jednoduše tím, že s ním budeme budovat vztah, že s ním budeme trávit svůj čas. A o tom je také modlitba.

Přicházejme k němu nejen proto, že od něj něco chceme nebo potřebujeme, přicházejme k němu v modlitbě kvůli němu samotnému. Spočívejme v jeho blízkosti, napojme se na nevyčerpatelný zdroj světla, abychom pak my sami byli nositeli Jeho světla.

 

Šárka Šimečková