Informace

Připojte se k nám v modlitbách za festival UNITED. Chceme naplnit modlitební řetěz trvající 31 dní až do začátku festivalu ve čtvrtek 24.8. v 19.00. Vyberte si svou hodinu a modlete se tam, kde právě jste. Nemusíte se modlit nonstop celu hodinu, ale kombinujte modlitby se čtením Bible, poslouchejte chvály a nebo jen tak tiše naslouchejte Pánu Bohu.

Pokud potřebujete svou zaregistrovanou hodinu smazat nebo připsat k sobě někoho dalšího, kontaktujte správce modliteb Daniele Rašku.

 

ZA KOHO A ZA CO SE MŮŽETE MODLIT

  • organizační tým, řečníci, hudebníci, divadelníci, tanečníci
  • dobrovolníci, duchovní poradci, modlitebníci,
  • lidé obsluhující techniku - zvuk, světla, videa a projekci, vedoucí pódií,
  • zajištění ubytování, stravování, registrace účastníků
  • zdravotníci, ochranka, sporty, moderátoři programů

Prosíme modlete se za všechny účastníky, aby prožili setkání s Bohem, byli proměněni a přijali vše, co pro ně náš nebeský Otec připravil.

Prosíme modlete se také za ochranu všech a abychom byli dobrým svědectvím pro město Vsetín.

I letos bude hlavní pódium venku na hlavním vsetínském náměstí a proto je pro nás klíčové počasí.

Budeme vděční také za modlitby za dostatek financí na pokrytí nákladů festivalu. Letos potřebujeme najít 1,8 mil. Kč.

Pokud nebudete vědět, jak a za co se modlit, nejlepší je jednoduše požádat Ducha svatého, aby Vás v modlitbě vedl.

Děkujeme, že s námi tímto způsobem spolupracujete na UNITED 2017.