Aktuálně

Konec modliteb 24/7 v Českém Těšíně

Organizační tým modliteb 24/7 v Českém Těšíně oznamuje, že od pondělí 16.7.2018 bude modlitební místnost po pěti letech uzavřená s tím, že termín opětovného otevření nebude prozatím stanoven.

Věříme, že modlitby 24/7 by neměly být jen o tom, že se v modlitební místnosti modlí pár vytrvalců, ale také o tom zapojit do modlitebního života ty obyčejné sborovníky, kteří zápasí s modlitbou a není pro ně jednoduché si vyčlenit čas a klidné místo pro modlitbu během týdne. To je jedna z hlavních věcí, která se z modliteb 24/7 v našem městě vytratila. Nějak jsme si zvykli, že tu modlitební místnost je, ale mnohé už to netáhne a i my jako vedoucí tým jsme přestali lidi na modlitby pozývat. Na druhou stranu si uvědomujeme, že to, že u nás modlitební řetězec dokázal tak dlouho fungovat je rozhodně Boží nadpřirozená milost a určité pomazání, které v tom jako probuzenecké město máme.

Pokud bychom chtěli někdy v budoucnu modlitby 24/7 v Českém Těšíně opět obnovit, potřebujeme, aby se do organizačního týmu zapojilo více lidí než dosud. A v tom se chceme obrátit s prosbou na vás. Pokud vám nějakým způsobem leží modlitby 24/7 na srdci a chtěli byste se nějakým způsobem zapojit, budeme rádi, když se ozvete a nabídnete svou pomoc. Hledáme lidi, kteří by zvali na modlitby a taky nám chybí lidé, kteří by se starali o praktické záležitosti, jako je úklid modlitebny, praní potahů, nonstop služba na telefonu, a apod. Taky budeme moc vděční za každé slovo zjevení, povzbuzení, napomenutí, které se týká modliteb 24/7 v našem městě. Pokud vám Bůh něco klade na srdce, určitě to s námi sdílejte.

Také tímto oznamujeme, že Tomáš Czudek, dává k dispozici post hlavního vedoucího modliteb 24/7 v našem městě. Má některé věci na srdci, do kterých ho Bůh volá, ale prozatím nevnímá, že by to mělo být opětovné vedení modliteb 24/7. Pokud by tedy někdo z vás vnímal, že ho Bůh do této služby volá, tak Tomáš vás rád do všeho zasvětí.

Tímto bychom vás chtěli také pozvat na společné modlitby ve středu 11.7.2018 od 19h do modlitební místnosti, kde bychom se modlili za naše město a hledali před Bohem, co má Bůh pro nás dál připravené a taky bychom na toto setkání rádi pozvali všechny, kteří by se chtěli v budoucnu do modliteb 24/7 zapojit a rádi by věděli více informací, co to obnáší.

Na závěr bychom chtěli poznamenat, že to, že na nějaký čas končí modlitební řetězec 24/7 není záminkou ustat v modlitbách. Naše země potřebuje modlitebníky, proto nepřestávejme se modlit a zápasit před Bohem za Jeho věci. Pevně věříme, že Bůh má pro nás připravené velké věci a chce, abychom byli připravení do nich vstupovat.

Buďte v Kristu.

Tým modliteb 24/7 Český Těšín

 

 

 

Vážení modlitebníci!

Modlitební místnost byla opět otevřena v neděli 18. září 2016, po krátkém prázdninovém přerušení, zatím nejdelšího modlitebního řetězce, který trval od 29.9. 2013 do 30.6.2016 - tedy 2 roky a 9 měsíců. O přerušení rozhodl organizační tým z důvodu menší rekonstrukce modlitební místnosti. Po téměř třech letech byly všechny místnosti vymalovány, obnoveny některé nátěry (dveře, radiátory), byly vyčištěny koberce a vyprány potahy. Dále bylo sádrokartonem zakryto potrubí v kuchyňce pod stropem, opraveno topení, osvětlení a obměněna výzdoba. Věříme, že vás opětovné otevření modlitební místnosti potěšilo a těšíme se z toho, že se zde budeme i nadále setkávat s naším Pánem i s vámi.

Děkujeme tímto všem ochotným dárcům, kteří přispívají do kasičky na náklady provozu modlitební místnosti v Českém Těšíně. Je třeba hradit náklady za topení, elektřinu, vodu. Něco stojí také vybavení modlitební místnosti a různé opravy. Dále se nakupuje občerstvení, které je v místnosti k dispozici, toaletní papír, čisticí prostředky atd. Děkujeme také modlitebníkům, kteří některé z těchto věcí nakoupili a darovali. Prosíme, abyste i nadále pamatovali na to, že provoz modlitební místnosti něco stojí a bez vaší finanční podpory by nebyl možný. Zvláště takto dlouhodobý provoz, jaký je v celé naší republice raritou. Díky Bohu za to!

Dík patří také všem modlitebníkům za účast na modlitbách 24/7 v Českém Těšíně. Chceme vás povzbudit k tomu, abyste byli i nadále vytrvalí v modlitbách (Koloským 4,2; 1.Tesalonickým 5,17).

Připomínáme, že jakékoliv náměty, připomínky nebo cokoliv, s čím se chcete sdílet s organizačním týmem modliteb nebo se všemi modlitebníky, můzete napsat na tomto webu do vzkazníku nebo do sešitku v modlitební místnosti, určenému na vzkazy modlitebnímu týmu. Chcete-li něco sdělit pouze organizačnímu týmu, můžete také psát na e-mail: ceskytesin@modlitby24-7.cz

Hojnost Božího požehnání všem modlitebníkům přeje a vyprošuje

Tým modliteb 24/7 v Českém Těšíně