10.běh modliteb

Rekonstrukce nové stálé modlitební místnosti v suterénu fary Českobratrské církve evangelické "Na Rozvoji" v Českém Těšíně, ulice Akátová 18, probíhala v září a říjnu 2012. Poté ihned následoval 10. běh modliteb 24/7 v Českém Těšíně, který probíhal ve dnech 21.10.-21.12.2012